Portugali

Portugalin alkeiskurssi 2

Huom! Kurssipaikka muuttunut!

Laajuus (op)

2.0

Oppiaine

Portugali

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

5.–26.8.2019 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.45–20.00

Paikka

5.8. & 7.8. Tampereen kesäyliopisto, Yliopistonkatu 60 A, 4.kerros, koulutustila Suvituuli

12.8.-26.8. Tampereen kesäyliopisto, Kalevantie 7 C, 7.kerros, koulutustila Aarre

Opettaja

FM Tommi Ingalsuo

Kohderyhmä / edeltävät opinnot

Portugalin alkeiskurssi 1 tai vastaavat tiedot. Lähtötaso: A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Tavoitteet

Portugalin alkeiskurssi 2:n suoritettuaan opiskelija:

  •     ymmärtää entistä sujuvammin helpohkoa puhuttua kieltä
  •     on harjaantunut selviämään suullisesti ja kirjallisesti arkisista kielenkäyttötilanteista
  •     on oppinut kertomaan menneen ajan tapahtumista
  •     on saanut yleistietoa Portugalin historiasta ja kulttuurista.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon keskeisiä alueita (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen). Aihepiireinä mm. kaupungilla liikkuminen, tien kysyminen ja neuvominen, arkiaskareet ja asunto, ostosten teko, ruoka ja ravintolassa asioiminen. Kieliopissa perehdytään mm. persoonapronominien taivutukseen, demonstratiivipronomineihin, paikan adverbeihin, tavan adverbeihin, vertailumuotoihin, järjestyslukuihin, refleksiiviverbeihin, persoonattomaan ilmaisuun, indikatiivin yksinkertaiseen perfektiin.

Kappaleiden tekstit ja sanastot sekä kattavasti esiteltävä keskeinen kielioppiaines antavat vankan peruskielitaidon, jota harjoitellaan runsailla ja monipuolisilla tehtävillä. Kirjallista ilmaisua kehitetään pienin kurssin mittaan palautettavin vapain tuotoksin. Suullista kielitaitoa aktivoidaan tunneilla tehtävillä pariharjoituksilla ja ymmärtämistä kuunteluharjoituksilla. Oppimateriaali tarjoaa myös runsaasti tietoa maantuntemuksesta ja tapakulttuurista.

Suoritustapa      

Kontaktiopetusta 28 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä noin 30 tuntia. Arviointi perustuu kirjalliseen loppukokeeseen, aktiiviseen tuntityöskentelyyn, tehtyihin kotitehtäviin ja kurssin aikana palautettaviin kirjallisiin tuotoksiin. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin lähiopetustunneista.

Arvostelu: hyväksytty – hylätty

Kuulustelut

Loppukoe 5.9.2019 klo 16.30-18.30

1. uusinta 30.9.2019 klo 17.00-19.00

2. uusinta 21.10.2019 klo 16.00-18.00

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Oppimateriaali

Melo e Abreu, Liisa & Siimes, Santeri: Descobertas 1, Finnlectura, kappaleet 6–10.
ISBN: 978-952-346-089-8

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.
Lisäksi käytetään opettajan jakamaa aineistoa.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 105 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 90 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 15 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 105 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 27.5.2019. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Kurssi on jatkoa alkukesällä 2019 järjestetylle Portugalin alkeiskurssi 1:lle. Alkeiskurssi 2:n jälkeen voit jatkaa opiskelua Portugalin jatkokurssi 1:lla, joka alkaa syyskuussa 2019.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Tommi Ingalsuo
Paikkoja vapaana
5.8.2019 - 21.10.2019
Ilmoittautuminen alkaa
15.3.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
20.10.2019
Opintopisteet 2
Osallistumismaksu 105,00