Portugali

Portugalin alkeiskurssi (kesä 2017)

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

4.0

Oppiaine

Portugali

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta ja opetuspaikka

29.5.–19.6.2017 maanantai–torstai klo 16.45–20.00

Tampereen yliopisto, Pinni B luentosali 3118, Kanslerinrinne 1.
Paitsi 14.6. Tampereen yliopisto, Päätalo luentosali C1, Kalevantie 4.

Huom! 8.6. tunti on peruttu, korvaava tunti 20.6. Pinni B3118 klo 16.45–20.00 ja tentti siirtyy 28.6. klo 17-19

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustua portugalin ominaispiirteisiin ääntämyksen, sanaston ja rakenteiden kautta. Puheen tuottamisen sekä kuullun ymmärtämisen kynnystä ryhdytään ylittämään ja kulttuurikuilua kaventamaan.

Kurssin käytyään opiskelija:

  • on virittynyt kuuntelemaan puhuttua kieltä
  • osaa ilmaista itseään auttavasti sekä suullisesti että kirjallisesti
  • on saanut yleiskuvan portugalinkielisestä maailmasta.

Sisältö

Aihepiireinä on mm. itsestä kertominen, arkielämä, puhelinkäyttäytyminen, vapaa-aika sekä tapa- ym. kulttuuri.
Rakenteista käsitellään mm. nomineja, indikatiivin preesensin säännölliset ja epäsäännölliset muodot ja olla-verbin vastineet, sekä pronomineja ja prepositioita.

Suoritustapa      

Kontaktiopetusta 52 tuntia ja itsenäistä työskentelyä noin 56 tuntia. Arviointi perustuu tavoitteissa mainittuihin asioihin. Arvioinnin perusteina ovat kirjallinen loppukoe, tehdyt kotitehtävät (kappalekohtaiset kirjalliset tuotokset palautetaan kurssin edetessä) ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arvostelu: Hyväksytty – Hylätty.

Kuulustelut

1. Tentti 28.6.2017
1. Uusintatentti. 18.7.2017

Kuulusteluiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.
Kuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Oppimateriaali

Ingalsuo, Tommi: Tudo bem? 1, Portugalin alkeiskurssi (ISBN 978-951-26-9606-2). Kappaleet 1-10. Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.
Lisäksi opettajan tuoma aineisto.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 150 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 15.5.2017. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Tommi Ingalsuo
Paikkoja vapaana
29.5.2017 - 19.6.2017
Ilmoittautuminen alkaa
6.2.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
22.5.2017
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 150,00

Lue lisää