Laskentatoimi

Rahoituksen perusteet (4 op) - LASK1008 - KEVÄT 2019

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 100€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 40€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

ma 14.1.

ti 15.1.

ma 21.1.

ti 22.1.

ma 28.1.

ti 29.1.

Luennot aina klo 16.30-20.30.

Paikka: Tampereen yliopiston päätalo D13.

Opettaja

Jouni Laitinen

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa peruskäsitteet ja laskutoimitukset koskien rahan aika-arvoa, yrityksen rahoituksen päävaihtoehtoja, pääomarakennetta, yrityksen tunnuslukuja, investointien kannattavuutta ja rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Opintojakson jälkeen opiskelijan tulee osata myös nimetä oleellisimmat sijoitustoiminnan instrumentit ja ymmärtää yksinkertaisimpien sijoitusinstrumenttien arvonmäärityksen. Kurssi kehittää opiskelijoiden työelämävalmiuksia, erityisesti analyyttistä päättelyä ja yritystalouden ymmärtämistä.

Sisältö

Rahoitusmarkkinoiden ja yrityksen rahoituksen perusasiat ja laskut.

Suoritustapa

Opetusmenetelmät: Luennot 24 h, harjoitukset 10 h.
Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö.

Arviointi : 1-5 tai hylätty

Tentti: ma 4.2. klo 16-19
1. uusinta: ke 13.3. klo 18-21
2. uusinta: ke 17.4. klo 18-21

Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä Tampereen kesäyliopiston nettisivuilla sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella
Tenttipaikan voi ennen tenttiä tarkistaa tenttikalenterista.

Oppimateriaali

Luentomateriaali on Moodlessa.

Oppimateriaali

Knüpfer, S. & V. Puttonen: Moderni rahoitus, Talentum, 2009-, (e-kirja)

Niskanen, J., & M. Niskanen: Yritysrahoitus, Edita, 2013-,

Martikainen, T. & M. Martikainen: Rahoituksen perusteet, WSOY, 2009-

Nikkinen, J., T. Rothovius & P. Sahlström: Arvopaperisijoittaminen, WSOY, 2002-

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Jouni Laitinen
Paikkoja vapaana
14.1.2019 - 29.1.2019
Ilmoittautuminen alkaa
2.5.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
13.1.2019
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 100,00

Lue lisää