Ranska

Ranska I - KKRA1

Laajuus (op)

4.0

Oppiaine

Ranska

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

17.5.–19.6.2018 seuraavasti:

vko 20: 17.5. to
vko 21: 22.5. ti ja 24.5. to
vko 22: 29.5. ti ja 31.5. to
vko 23: 4.–5.6. ma–ti ja 7.6. to
vko 24: 11.–12.6. ma–ti ja 14.6. to
vko 35: 18.–19.6. ma–ti

Tunnit klo 16.30–19.45.

Opetuspaikka

Tampereen yliopisto Pinni RH B4114.

Kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet ranskan kieltä.

Tavoitteet

Taitotaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa lukea ja kirjoittaa ranskalaista helppoa tekstiä
  • osaa rakentaa yksinkertaisia lauseita (myös kysymys- ja kieltolauseita) ja vastata yksinkertaisiin kysymyksiin
  • osaa suppean perussanaston ja joitakin opetettuja vakioilmaisuja

Sisältö

Tunneilla tehdään ryhmässä tai pareittain ääntämis- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, kirjoitetaan lyhyitä esseitä, ja tehdään pienimuotoisia puheharjoituksia.

Suoritustapa      

Pienryhmäopetusta 52 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja loppukokeen läpäiseminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arvosana: hyväksytty – hylätty.

Kuulustelut

Loppukuulustelu viimeisellä luentokerralla.

1. uusinta 24.7 klo 16:30-18:30

Uusintaan ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Oppimateriaali

Tiina Martikainen, Marjaana Mäkelä: Parfait! 1. Otava. Kappaleet 1–6.
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen ranskan kielen opetussuunnitelman mukainen (KKRA1).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 150 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 3.5.2018. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Julien Souilliez
Paikkoja vapaana
17.5.2018 - 19.6.2018
Ilmoittautuminen alkaa
15.3.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
16.5.2018
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 150,00

Lue lisää