Ranska

Ranska I - KKRA1

Tämä kurssi on peruutettu

Laajuus (op)

4.0

Oppiaine

Ranska

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

14.5.–18.6.2019 seuraavasti:

vko 20: 14.5. ti ja 16.5. to
vko 21: 21.5. ti ja 23.5. to
vko 22: 28.5. ti
vko 23: 3.–4.6. ma–ti ja 6.6. to
vko 24: 10.–11.6. ma–ti ja 13.6. to
vko 35: 17.–18.6. ma–ti

Tunnit klo 16.30–19.45

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet ranskan kieltä.

Tavoitteet

Taitotaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Ranska I – opintojakson suoritettuaan opiskelija

  •     osaa lukea ja kirjoittaa ranskalaista helppoa tekstiä
  •     osaa rakentaa yksinkertaisia lauseita (myös kysymys- ja kieltolauseita) ja vastata yksinkertaisiin kysymyksiin
  •     osaa suppean perussanaston ja joitakin opetettuja vakioilmaisuja

Sisältö

Tunneilla tehdään ryhmässä tai pareittain ääntämis- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, kirjoitetaan lyhyitä esseitä, ja tehdään pienimuotoisia puheharjoituksia.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta 52 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja loppukokeen läpäiseminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arvosana: hyväksytty – hylätty.

Kuulustelut

Loppukuulustelun ja uusintakuulusteluiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Oppimateriaali

Martikainen, Lindgren ja Lanoire: C’est parfait! 1, kpl 0-5 (ISBN: 978-951-1-30671-9)
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen ranskan kielen opetussuunnitelman mukainen (KKRA1).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 3.5.2019. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Ranskan opiskelua voit jatkaa opintojaksolla Ranska II – KKRA2, joka järjestetään elokuussa 2019.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Julien Souilliez
Paikkoja vapaana
14.5.2019 - 18.6.2019
Ilmoittautuminen alkaa
25.2.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
6.5.2019
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 155,00

Lue lisää