Ranska

Ranska II - KKRA2

Laajuus (op)

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

6.8.–3.9.2019 maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 16.30–19.45 (aloitus tiistaina)

Edeltävät opinnot

Ranska I tai vastaavat tiedot: eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.

Tavoitteet

Taitotaso A1–A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Ranska II -opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää yksinkertaista, hidasta puhetta
  • pystyy löytämään tarvitsemansa yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä
  • tuntee ranskalaista tapakulttuuria

Sisältö

Tunnilla tehdään ryhmässä tai pareittain ääntämis- ja kuullunymmärtämisharjoituksia, kirjoitetaan lyhyitä esseitä, ja tehdään pienimuotoisia puheharjoituksia.

Opetuskielinä ovat suomi ja ranska.

Oppimateriaali

Martikainen, Lindgren ja Lanoire: C’est parfait! 1, kpl 6-10
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.
Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Kuulustelut

Loppukuulustelun ja uusintakuulusteluiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta 52 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja loppukokeen läpäiseminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen ranskan kielen opetussuunnitelman mukainen (KKRA2).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 27.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Syksylle 2019 on suunnitteilla Ranskan kielen jatkokurssi I, jolla voit jatkaa opiskelua siitä mihin Ranska II päättyy.

Lisätiedot

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Julien Souilliez
Paikkoja vapaana
6.8.2019 - 3.9.2019
Ilmoittautuminen alkaa
25.2.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
22.7.2019
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 155,00