Ranska

Ranskan kielen alkeiskurssi I

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

10.9.–17.12.2019 tiistaisin klo 17.00–20.30

Ei opetusta 24.9.

Opettaja

Alain Fabre

Opetuspaikka

Tampereen yliopisto Pinni B (Kanslerinne 1)
B3108 (3. kerros)

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet ranskaa.

Tavoitteet

Taitotaso A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin käytyään opiskelija:

  • selviytyy ranskan kielellä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa esim. matkalla tai omalla työpaikalla olevien asiakkaiden kanssa (mm. asiointi, auttaminen, neuvominen)
  • ymmärtää ja osaa tuottaa yksinkertaista, yleiskielistä puhetta ja tekstiä, joka liittyy tuttuihin asioihin, kuten perheeseen, työhön, harrastuksiin ja lähiympäristöön

Sisältö

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset rakentuvat pääasiallisesti autenttisiin kielenkäyttötilanteisiin. Kielioppia käsitellään oppikirjan ja luentomonisteiden avulla sekä tehdään käännös- ja rakenneharjoituksia. Lisäksi harjoitellaan suullista ilmaisua ja keskustelua sekä tehdään harjoituksia ääntämisen, puhevalmiuden ja kuullun ymmärtämisen parantamiseksi. Opintojaksolla tutustutaan myös kielialueen elämäntapaan ja kulttuuriin.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 60 tuntia lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallinen loppukuulustelu. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista. Arviointi asteikolla 1-5.

Oppimateriaali

Martikainen, Lindgren ja Lanoire: C’est parfait! 1, kpl 0-5 (ISBN: 978-951-1-30671-9)
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla 17.12.
Uusintakokeen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintaan ilmoittaudutaan viimeistään viisi päivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Ranskan kielen alkeiskurssi I on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Ranska I.

Alkeiskurssi I:n jälkeen voit jatkaa opiskelua alkeiskurssi II:lla, joka alkaa tammikuussa 2020.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Alain Fabre
Paikkoja vapaana
10.9.2019 - 17.12.2019
Ilmoittautuminen alkaa
10.6.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
9.9.2019
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 145,00

Lue lisää