Ranska

Ranskan kielen suullinen harjoituskurssi - KKRAVAL1

Laajuus (op)

2.0

Oppiaine

Ranska

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

20.5.–19.6.2019 seuraavasti:

  • 20.5. ma
  • 22.5. ke
  • 27.5. ma
  • 29.5. ke
  • 5.6. ke
  • 12.6. ke
  • 19.6. ke

Tunnit klo 16.30–19.30.

Opettaja

FM Julien Souilliez

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Edeltävät opinnot

Ranska IV tai vastaavat tiedot. Suullinen osaaminen taitotasolla A2.2.

Tavoitteet

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kertoa tutuista asioista myös joitakin yksityiskohtia
  • osaa viestiä itselleen tärkeistä asioista myös hieman vaativimmissa tilanteissa
  • osaa käyttää melko laajaa jokapäiväistä sanastoa

Sisältö

Ranskan kielen suullisella harjoituskurssilla tehdään puheharjoituksia eri aiheista. Opiskelija harjaantuu kommunikoimaan sekä yhdessä (pien)ryhmän kanssa että ilmaisemaan itsenäisesti ajatuksia.

Suoritustapa      

Pienryhmäopetus 26 tuntia ja itsenäinen työskentely 28 tuntia. Hyväksymisen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin, sovittujen harjoitustöiden tekeminen sekä suullinen ryhmä- tai pariesitelmä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arvosana: hyväksytty – hylätty.

Oppimateriaali

Opettajan oma materiaali.

Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen ranskan kielen opetussuunnitelman mukainen (KKRAVAL1).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 105 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 6.5.2019. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Julien Souilliez
Paikkoja vapaana
20.5.2019 - 19.6.2019
Ilmoittautuminen alkaa
25.2.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
19.5.2019
Opintopisteet 2
Osallistumismaksu 105,00

Lue lisää