Sosiaali- ja terveysala

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja psykoterapeuttiset valmiudet, kevät 2018

Huom!

Koulutus on täynnä. Uusi koulutus alkaa syksyllä 2018 -> ilmoittautuminen syksyllä 2018 alkavaan koulutukseen avataan 31.10.2017 klo 10. os. https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutus/ratkaisukeskeinen-lyhytterapeutti-ja-psykoterapeuttiset-valmiudet-syksy-2018

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 3700 €. Koulutusmaksu laskutetaan neljässä tasasuuruisessa erässä. Ensimmäinen maksuerä erääntyy maksettavaksi 13.1.2018.

Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa. Soveltuvat opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä koulutukseen.  Ilmoittautuminen on sitova.   Mikäli olet epävarma koulutuksen soveltuvuudesta sinulle, ole yhteydessä pääkouluttajiin.

Kohderyhmä

Henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita psykoterapeuttisista ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta omien asiakkaiden kanssa. Peruskoulutukseksi soveltuu sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulun- tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Koulutus toimii sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden täydennyskoulutuksena.

Koulutus täydentää myös sosiaali- ja terveysalan tai muun soveltuvan alan perustutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta ja antaa kelpoisuuden hakea yliopistolliseen psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta. Koulutuksessa on huomioitu Valviran vaatimukset. Koulutus antaa lyhytterapiapätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

Tavoite

Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen diagnostiikkaan, eri psykoterapian viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat valmiudet toimia terapeuttisessa ja ohjaavassa työssä tuloksellisesti.

Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet.

Sisältö

Koulutuksen painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa ohjaustyössä.

 • Orientointi opintoihin. Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
 • Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
 • Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin ohjausmuotoihin. Psykoterapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
 • Psykoterapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva psykoterapia
 • Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja psykoterapian etiikka
 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja kiintymyssuhdeteoria
 • Lasten mielenterveys
 • Kriisit ja traumat
 • Masennus
 • Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
 • Päihdeongelmat
 • Psykoosit
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Syömishäiriöt
 • Ratkaisukeskeinen psykoterapia
 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Psykodynaaminen psykoterapia
 • Perhe- ja pariterapiat
 • Psykofyysinen psykoterapia ja mindfulness

Koulutus antaa lyhytterapeuttipätevyyden, joka ei kuitenkaan ole Valviran laillistama terveydenhuollon ammattinimike.

Koulutuspäivät

Koulutus alkaa 13.-14.2.2018. Kevään 2018 koulutuspäivät päivitetään toukokuun aikana, jonka jälkeen ilmoittautuminen opintoihin avataan.

Koulutus päättyy tammi-helmikuussa 2020.

 

Kevään 2018 koulutuspäivät ovat:

13.-14.2.

26.-27.3.

24.4.

29.5.

Koulutuspäivät pidetään noin klo 9-17, kaikki koulutuspäivät pidetään Tampereella.

Kokonaisuuden pääkouluttajina toimivat:

PsM, KM, VET-psykoterapeutti, työnohjaaja, coach MCC, tietokirjailija Sirkku Ruutu

FM, lehtori, psykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, mindfulnessohjaaja Anita Hedman

Kouluttajina on myös muita alan huippuasiantuntijoita. Tiedot tarkentuvat myöhemmin.

                                                         

Koulutuksen rakenne

Opetus järjestetään monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetusta, pienryhmäopetusta, itsenäisiä harjoituksia, vertaisryhmätyöskentelyä lähijaksojen välissä sekä kirjallisia välitehtäviä.

 • Koulutus koostuu psykoterapeuttisista valmiuksista, jotka ovat kaikille yhteiset opinnot (30 op):
 • 20 lähiopetuspäivää + välityöskentely ja -tehtävät
 • kirjallisuus
 • muu oheislukemisto esim. lainsäädäntö
 • opinnäytetyö (terapia-alan tietopainotteinen kirjallinen työ)

Näiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutus, (15 op)  joka sisältää edellä mainittujen osuuksien lisäksi seuraavat kokonaisuudet:

 • soveltava oman työn kehittämishanke
 • asiakastyö (50 h, 5 eri asiakasta) ja siihen liittyvä reflektio
 • pienryhmätyönohjaus (5 x 2 h)
 • vertaisryhmätapaamiset (8 x 2 h)
 • soveltava kirjallisuus

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa pelkästään psykoterapeuttiset valmiudet, jolloin hänen ei tarvitse osallistua ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin koulutusosuuksiin ja pienryhmiin. Koulutuksen hinta kattaa sekä psykoterapeuttiset valmiudet että ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin opinnot. Koko koulutusohjelman laajuus on 30 + 15 op.

 

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto koulutussuunnittelija Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Sisältöasiat:  pääkouluttajat Anita Hedman: anihedman@gmail.com, puh 050 3074006 ja Sirkku Ruutu, sirkku.ruutu@siria.fi

  
PsM, KM, VET-psykoterapeutti, työnohjaaja, coach MCC, tietokirjailija Sirkku Ruutu ja FM, lehtori, psykoterapeutti, työnohjaaja, mindfulnessohjaaja Anita Hedman
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
13.2.2018 - 31.5.2020
Opintopisteet 45
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää