Yhteiskunta, juridiikka ja (talous)hallinto

Ratkaisukeskeinen valmentaja 20 op syksy 2019

Lisätietoa syksyllä 2020 käynnistyvästä Ratkaisukeskeinen valmentaja -koulutuksesta
os:
https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutus/ratkaisukeskeinen-valmentaja-20-op

 

Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri alueiden toimijoille, jotka haluavat kehittää omaa ja/tai organisaationsa muutosprosesseja tai työn tekemisen tapaa ratkaisukeskeisesti. Koulutuksessa käydään läpi ratkaisukeskeisen työskentelyn ja valmentamisen perusperiaatteet, menetelmät ja sovellutukset. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa omaan työhön/työyhteisöön tai muuhun toimintaympäristöön liittyvä ratkaisukeskeinen kehittämishanke, jossa hyödynnetään koulutuksessa opittuja kehittämistapoja käytännön työelämän tarpeisiin.

Työelämämuutokset vaativat jatkuvaa kehittymistä ja oman mielen johtamisen taitoja. Vuorovaikutustaitojen vaikeudet haastavat perinteiset johtamistavat. Tunne-energian kanavoiminen tarkoituksenmukaisesti luo hyvinvoivaa työyhteisöä.

Koulutuspäivät:

Koulutus sisältää 9 lähipäivää. Koulutuspäivät ovat:

(huomioi muutokset koulutuspäivissä)

ke 25.9.2019

ke 30.10.2019

ke 18.12.2019

ke 15.1.2020

ke 12.2.2020

ma-ti 23.-24.3.2020  (ke-to 1.-2.4.2020 jäävät pois)

ke 6.5.2020

ke 10.6.2020

Koulutuspäivät ovat aina klo 9.15-15.45. Koulutuspäivät järjestetään Tampereen kesäyliopiston koulutustiloissa.

Hinta ja ilmoittautuminen:

Koulutuksen hinta on 1800 €. Koulutukseen ilmoittaudutataan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli työnantaja maksaa osallistumisesi, syötä kohtaan “yrityslaskutus” -työnantajan laskutustiedot.

Koulutuksen tavoitteet:

 • Oppia soveltamaan ratkaisukeskeisiä työtapoja ja valmentavaa otetta työelämän muutoshaasteissa ja työelämän erilaisissa kehittämistarpeissa ja esimiestyössä
 • Oppia viemään läpi ratkaisukeskeinen muutosprosessi
 • Oppia soveltamaan ja toteuttamaan työhyvinvointia ylläpitäviä keinoja omassa työelämässä
 • Oppia kehittämään työyhteisöjen työhyvinvointia ja työyhteisöjen ilmapiiriä

 

Koulutuksen sisältöjä:

 • Ratkaisukeskeinen itsensä johtaminen
 • Tunne-energian voimavarakeskeinen johtaminen työyhteisössä –  ratkaisukeskeiset tunnetaidot työelämässä
 • Brief Mindfulness resilienssin ja työssäjaksamisen edistäjänä
 • Jatkuvan muutoksen johtaminen ja organisointi – kaaoksesta mahdollisuuksiin
 • Ratkaisukeskeinen työyhteisön kehittäminen – työnilon ja mielekkyyden edistäminen
 • Ongelmista ratkaisuihin – Ratkaisukeskeinen ongelmanratkaisuprosessi työelämän tarpeisiin
 • Ratkaisukeskeinen sovittelu
 • Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus ja palautetaidot
 • Ratkaisukeskeinen ja valmentava esimiestyö
 • Omat henkilökohtaiset vahvuudet ongelmanratkaisussa ja kehittymisessä

 

Oppimismetodi:

 • Oma ratkaisukeskeinen käytännön kehittämistyö
 • teoreettista ja tiedollista taustaa ratkaisukeskeiselle työskentelylle
 • kokemuksellisia harjoituksia ratkaisukeskeisistä sovelluksista
 • kirjallisuuteen perehtyminen
 • aktiivinen ja osallistava oppimismetodi
 • workshop työskentelyä
 • itsenäistä reflektiivistä työskentelyä
 • valmentamisen käytännön harjoittelua 10 h
 • vertaisoppimisryhmän tapaamisia 4 x 2 h

Kirjallisuusluettelo luettavista kirjoista annetaan myöhemmin.

Peruutusehdot

Mikäli koulutukseen osallistumista ei peruta 25.8.2019 mennessä, perimme puolet koulutuksen hinnasta. Tämän jälkeen tulleista peruutuksista tai jos peruutusta ei tehdä ennen opintojen alkua/osallistuminen perutaan opintojen aikana, osallistujalta laskutetaan ja peritään koko kurssimaksu. Peruutukset tehtävä kirjallisesti osoitteeseen toimisto@tampereenkesayliopisto.fi.

 

Kouluttajana toimii:

Anita Hedman
(FM), Psykoterapeutti, Kouluttaja, Työnohjaaja, Coach (ICF:n ACC-taso)

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto koulutuspäällikkö Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Sisältöasiat: Anita Hedman: anihedman@gmail.com, puh 050 3074006

 

  
Anita Hedman (FM), Psykoterapeutti, Kouluttaja, Työnohjaaja, Coach (ICF:n ACC-taso)
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
25.9.2019 - 10.6.2020
Ilmoittautuminen alkaa
19.8.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
9.9.2019
Opintopisteet 20
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää