Opetus, kasvatus ja ohjaus

Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet 20 op, syksy 2019-kevät 2020

Ajankohta

Alustavat koulutuspäivät:

pe-la 8.-9.11.2019
pe-la 13.-14.12.2019
pe-la 31.1.-1.2.2019
pe-la 6.-7.3.2020
pe-la 3.-4.4.2020
pe-la 15.-16.5.2020
Koulutuspäivät ovat aina klo 9.00-16.00

Koulutuspäivät pidetään Tampereen kesäyliopiston koulutustiloissa.

 

Koulutukseen hakeminen

Haku koulutukseen on haku. Linkki hakulomakkeeseen.

Opintoihin valitaan soveltuvat hakijat hakujärjestyksessä. Opiskelijavalinnan jälkeen opiskelijan tulee viikon sisällä vahvistaa tulonsa koulutukseen.

Koulutukseen on muutamia paikkoja vapana.

Hintatiedot

2520 €. Hinta sisältää, opetuksen, koulutusryhmäterapian sekä ryhmätyönohjauksen ratkaisukeskeisen näkökulman mukaisesti. Peruslinjalle ei ole ammatillista pääsyvaatimusta.

Opiskelijavalinnan jälkeen, lähetetään 200 € varausmaksu. Loput opintomaksusta laskutetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä lokakuussa 2019 ja helmikuussa 2020. Varausmaksua ei palauteta, jos opiskeli peruu osallistumisensa opintoihin.

Opetuspaikka

Tampereen kesäyliopiston koulutustilat

Kouluttaja (Alustavat kouluttajat)

Koulutus järjestetään yhteistyössä Alfa Partners Academyn kanssa

Jari Salmela Psykoterapeutti (YET), Ratkaisukeskeinen taidepsykoterapeutti, Työnohjaaja

Liisa Strengell  Taidepsykoterapeutti, Terveystieteiden opettaja TtM,Psykoterapeutti VET, Työnohjaaja(TRO), Lasten ja nuorten traumaterapeutti

Hanna Paatero, Teatteri-ilmaisun ohjaaja , kuvataideterapeutti, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, oppilaitoksen johtaja

Nina Sundberg, psykoterapeutti VET,  ratkaisukeskeinen taidepsykoterapeutti

Kirsi Ruuskanen, kuvataideterapeutti, TtM, opettaja

Sonja Harala, kuvataideterapeutti, kuvataiteilija

Lisätiedot: http://alfapartners.fi/kouluttajat/

Kohderyhmä

Koulutus sopii opetus- ja kasvatusalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville, sekä kaikille muille kiinnostuneille.

Sisältö

Koulutus järjestetään yhteistyössä Alfa Partners Academyn kanssa. Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet (8 kk:n) -koulutuslinja antaa opiskelijalle valmiuksia soveltaa taideterapian työmenetelmiä omassa ammatissaan. Tavoitteena on ratkaisukeskeisyyden ajattelun ja näkemyksen vahvistuminen käytännön elämässä, oman itsetuntemuksen lisääntyminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen, oman kuvataiteellisen työmuodon löytäminen sekä ohjauksellisen työotteen muodostuminen. Koulutus antaa valmiuksia ohjata taideterapeuttisia työmenetelmiä käyttäen yksilöitä ja ryhmiä sekä soveltaa taideterapeuttisia työmenetelmiä perusammattiin ja työhön. Koulutus on menetelmäkoulutus.

Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet  koulutuksen jälkeen opiskelija voi hakeutua Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaaja-Solution Focused Art- koulutukseen.

Koulutuksen taustaa

Ratkaisukeskeistä taideterapiaa toteutetaan mm. Yhdysvalloissa ja Australiassa. Solution Focused Art -ratkaisukeskeinen taideterapia on Suomessa kehitetty ja tuotesuojattu koulutusohjelma, jonka 2,5 vuotisen ammatillisen linjan hyväksytysti suorittaminen antaa valmiudet ratkaisukeskeiseksi kuvataideterapeutiksi-Solution Focused Art. Koulutus alkaa peruslinjan suorittamisella, joka antaa valmiuksia toimia Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajana -Solution Focused Art.

Koulutuslinjan terapiatyön kouluttajat ovat ammatilliselta pätevyydeltään terveys-, sosiaali- tai kasvatusalan ammattilaisia, useimmat myös psykoterapiakouluttajia, joilla on sen lisäksi jonkin suunnan taideterapeuttinen koulutus(esim. psykodynaaminen, humanistinen, ratkaisukeskeinen ).

Ratkaisukeskeisen taideterapian opinnot ovat ns. monimuoto-opiskelua , ja sen aikana opiskelija perehtyy ratkaisukeskeisiin asiakastyömenetelmiin hyödyntäen kuvallisia työmuotoja ja muita ilmaisutaiteen keinoja.  Ratkaisukeskeinen taideterapia on luovan ilmaisuterapian muoto ja lukeutuu integratiivisiin taideterapioihin. Se ei ole ekspressiivistä, psykodynaamista tai antroposofista taideterapiaa.

Koulutuksen viitekehys pohjautuu ratkaisukeskeiseen filosofiaan. Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuudet ovat tässä hetkessä eli nykyisyydessä. Ihminen on vastuussa itsestään ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa valintoihinsa sekä sen myötä rakentaa tulevaisuuttaan halumaansa suuntaan. Ratkaisukeskeinen taideterapia ei harjoita tulkintoja ja koulutuksessa noudatetaan ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulukunnan määrittelemiä eettisiä arvoja.
Suoritustapa

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, etätehtävien tekeminen (10 kpl), porfolion rakentaminen, itsenäinen ateljeetyöskentely kotona

Lisätiedot

Tampereen kesäyliopisto koulutussuunnittelija Anu Urhemaa, anu.urhemaa@tampereenkesayliopisto.fi, puh 040 706 5606.

Sisältöasiat Alfa Partners: koulutuksen johtaja Jari Salmela, jari.salmela@alfapartners.fi, puh 040 179 3322

 

  
Psykoterapeutti, taidepsykoterapeutti, työnohjaajakouluttaja, ensiavun ja terveystiedon opettaja Jari Salmela
Paikkoja vapaana
8.11.2019 - 16.5.2020
Osallistumismaksu 2520,00

Lue lisää