Ravitsemustiede

Ravitsemus ja liikunta 4 op

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op lv. 2019-2020

Opintojakso järjestetään verkossa kaksi kertaa lukuvuoden aikana; syksyllä ja keväällä.

Sisältö

Ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, painonhallinta ja urheilijan ruokavalio, urheilijan ravitsemusohjaus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä liikunnan aiheuttamat yleiset ravitsemusfysiologiset tarpeet sekä tarkemmin eri liikuntamuotojen, liikunnan määrän ja tehon, iän ja erityistilanteiden asettamat ravitsemusfysiologiset vaatimukset.
Opiskelija tunnistaa urheilijan ravitsemusohjauksen kannalta keskeiset liikunnan aiheuttamat ravitsemukselliset vaatimukset ja haasteet.
Opiskelija tunnistaa erilaisten ravintoon liittyvien tekijöiden keskeisimmät vaikutukset terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin ja ymmärtää ylipaino-ongelman yleisyyden ja vaikutukset kansanterveydelle. Opiskelija osaa määritellä keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa sekä soveltaa tietoja käytännössä.

Oppimateriaali

Verkossa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. ym. (toim.): Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta.
Vk-kustannus 2014.

Suoritustapa

Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Arvostelu

0-5

Opettaja

Dos. Jaakko Mursu

Lisätiedot

Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Opintojakso kuuluu myös liikuntalääketieteen perusopintokokonaisuuteen. Yhteistyöoppilaitokset, joissa toteutetaan ravitsemustieteen opintojen lisäksi liikuntalääketieteen perusopinnot lähiopetuksena, voivat järjestää opintojakson yhteisesti lähiopetuksena, jolloin suoritustapana on luennot 10 tuntia, pienryhmätyöskentelyä 4 t ja oppimistehtävät. Opetuksessa ei ole tällöin Moodlea käytössä. Opintojaksosta ei myönnetä korvaavuuksia yli 5 vuotta vanhalla aiemmalla suorituksella.

  
Dos. Jaakko Mursu
Paikkoja vapaana
1.9.2019 - 31.3.2020
Opintopisteet 3
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää