Ravitsemustiede

Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op lv. 2019-2020

Verkkokurssi UEF Aducate Moodlessa: 24.2.-6.4.2020.

Sisältö

Suomenkielisiin ravitsemus- ja terveystietoa jakaviin blogeihin ja nettisovelluksiin tutustuminen. Sosiaalisessa mediassa olevan tiedon kriittinen arviointi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja verrata sosiaalisen median kautta tulevaa ravitsemus- ja terveystietoa ja tiedon tuottajia tieteellisesti tuotettuun tietoon.

Opetus- ja suoritustavat 

Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Arvostelu

0-5

Opettaja:

Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen

Lisätiedot

Opintojakso kuuluu myös liikuntalääketieteen aineopintoihin.

  
Dos. Sari Voutilainen
Paikkoja vapaana
24.2.2020 - 6.4.2020
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää