Ravitsemustiede

Ravitsemustieteen perusteet 4 op

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Ravitsemustieteen perusopinnot 25 op lv. 2019-2020
Tämä kurssi on päättynyt

Sisältö

Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Ravintoaineet ja niiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuosikset. Ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Opetuksen ajankohta

Luennot ja opetuspaikat:

Pe-la 20.-21.9. ja 11.-12.10.2019 Pe: klo 16.15-18.45 ja la klo 9.00-15.15. Linna K110

Harjoitukset: pe-la 18.-19.10. pe: klo 18.15-20.30, la: 9.15-17.00. Kesäyliopiston koulutustila Aarre, os. Kalevantie 7 C, 7. krs

Tentit:

Luentotentti ma 11.11.2019 klo 16.00-20.00, 1. uusinta 14.1.2020 klo 16.30-20.30, 2. uusinta 6.4.2020 klo 16.00-20.00

Tenttikalenteri

Ilmoittaudu tenttiin

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ihmisen ravitsemuksen perusteet. Arvostelu 0-5.

Opettaja

TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Riikka Huuskonen

Lisätiedot

Suoritustapana luennot 18 t, harjoitukset 12 t ja luentotentti. Tämän jakson opetuksessa ei ole UEF Aducaten Moodlea käytössä.

Oppimateriaali

1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, uusin painos. –> kirjaa voi lukea sähköisesti UEF:n kirjaston etäkäytön kautta oppiportista.
2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN,
2014.
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus–ja-ruokasuositukset/
3. Luentomateriaalit

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta erikseen (ei kokonaisuuteen ilmoittautumista) suoritettuna on 140 €. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 100 €. Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 40 €  opiskelija maksaa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

  
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Riikka Huuskonen
Paikkoja vapaana
20.9.2019 - 19.10.2019
Ilmoittautuminen alkaa
15.4.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
16.9.2019
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 140,00

Lue lisää