Ruotsi

Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä - KKRUYHT, kurssi 2

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

4.0

Oppiaine

Ruotsi

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

5.8.–2.9.2019 seuraavasti:
ma 5.8. klo 16.30–19.45
ti 6.8. klo 16.30–19.45 itsenäinen työskentely
8.–27.8. joka maanantai, tiistai ja torstai klo 16.30–19.45
to 29.8. klo 16.30–19.30 suullinen tentti
ma 2.9. klo 16.30–19.30 kirjallinen tentti

Opetuspaikka

Tampereen yliopisto, Päätalo -rakennus (Kalevantie 4), sali A07 paitsi 15.8. Päätalon sali A08 ja 27.8. Päätalon sali D13.

Lähtötaso

Kielitaito tasolla A2–B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Ennen kurssille ilmoittautumista kannattaa tehdä lähtötasotesti (Helsingin yliopiston sivu): https://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/ruotsi/ruotsi_ohje.asp. Vaadittavan lähtötason saavuttamiseksi suositellaan itseopiskelua tai valmennuskurssia.

Edeltävät opinnot

Ennen ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän kurssille osallistumista tulee olla suoritettuina jonkin oppiaineen perusopinnot 25 op.

Yleiskuvaus

Opintojakso perustuu asetukseen yliopistojen tutkinnoista (1039/2013). Tutkinnoissa vaadittava kielitaito määritellään oman alan kannalta tarpeelliseksi kielitaidoksi. Se vastaa samalla valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa vaadittavaa kielitaitoa (kts. julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettu laki 424/2003 sekä suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annettu asetus 481/2003).

Opintojakso koostuu kirjallisesta viestinnästä (2 op) ja suullisesta viestinnästä (2 op).

Opintojakso vastaa kaikkien Tampereen yliopiston kandidaatin tutkintojen ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksoa (4 op).

Tavoitteet

Taitotaso B1-B2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Tavoitteena on, että opiskelija osaa viestiä asiantuntijana suullisissa ja kirjallisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ottaen huomioon tilanteen tavoitteen, osapuolet ja sisällön.

Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kertoa opiskelustaan ja omasta alastaan
  • kuvata ja selittää oman alansa ilmiöitä sekä määritellä käsitteitä
  • ilmaista ja perustella mielipiteitään ja käsityksiään omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä

Sisältö

Saavuttaakseen osaamistavoitteet opiskelija

  • harjoittelee viestintää ja vuorovaikutusta erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
  • valitsee ja käyttää relevantteja tietolähteitä, referoi niitä ja viittaa niihin ja hankkii samalla tarvittavaa sanastoa ja fraseologiaa
  • arvioi kriteerien perusteella omaa ja toisten viestintä- ja kielitaitoa ja antaa rakentavaa palautetta siitä

Suoritustapa      

Pienryhmäopetusta 52 oppituntia (à 45 min.), itsenäistä työskentelyä vähintään 56 tuntia. Opiskelijan keskimääräinen työmäärä 108 tuntia. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, harjoitustöiden tekemistä sekä kirjallisen ja suullisen tentin hyväksyttyä suorittamista. Osaamistavoitteiden saavuttamiseksi opiskelijan on suositeltavaa osallistua lähiopetukseen säännöllisesti.

Arviointi ja arviointiperusteet

Arvosana: hyväksytty – hylätty.
Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito arvioidaan erillisillä arvosanoilla arviointiasteikolla hylätty – tyydyttävät tiedot tai hyvät tiedot. Arvosana tyydyttävät tiedot vastaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1 ja arvosana hyvät tiedot taitotasoa B2. Arviointikriteerit; ks. taitotasokuvaukset teoksessa Elsinen R. & T. Juurakko-Paavola 2006: Korkeakouluopiskelijoiden ruotsin kielen taidon arviointi. HAMK, Hämeenlinna, s. 97-98.

Kuulustelut

Suullinen tentti 29.8. klo 16.30–19.30
Kirjallinen tentti 2.9. klo 16.30–19.30

Kirjallisen tentin uusinnat
1.   30.9. klo 17-20
2.   21.10. klo 16-19

Uusintatentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenteristamme.

Oppimateriaali

Verkkomateriaali. Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.
Sanakirja sekä lukion tai vastaavan tason kielioppimateriaali.

Katso myös

Jos koet ruotsin kielen taitosi puutteelliseksi kirjallisen ja suullisen viestinnän kurssille, voit osallistua ennen tälle kurssille osallistumista touko-kesäkuussa järjestettävälle Ruotsin kielen valmentavalle kurssille KKRUPRE2.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Maiju Vihonen
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
5.8.2019 - 15.10.2019
Ilmoittautuminen alkaa
15.3.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
14.10.2019
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 155,00

Lue lisää