Saksa

Saksa I - KKSA1

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

23.5.–21.6.2017 seuraavina päivinä klo 16.30–20.00:
viikko 21 ti ja ke
viikko 22 ma ja ke
viikko 23 ma, ke ja pe
viikko 24 ma, ke ja pe
viikko 25 ma ja ke

Opetuspaikat

Tampereen yliopisto, Päärakennus, Kalevantie 4
Luokahuone A31 (A-siipi), kaikilla kerroilla, paitsi:

ke 7.6. Tampereen yliopisto, PinniB-rakennus (Kanslerinrinne 1), luokkahuone B3117 (3. kerros) Muuttunut aiemmin ilmoitetusta!
pe 9.6. ja pe 16.6.
Tampereen kesäyliopisto, Kalevantie 7C (7.kerros), koulutustila Voitto
sekä ma 12.6. ja ke 14.6. Tampereen kesäyliopisto, Yliopistonkatu 60 A (4.kerros), koulutustila Suvituuli

Kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet saksan kieltä.

Tavoitteet

Taitotaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa saksan kielen ääntämisen perusteet
  • ymmärtää ja osaa käyttää arkipäivän tilanteissa tavallisimpia fraaseja ja perustason sanastoa
  • tuntee kieliopin perusteita

Sisältö

Tunneilla tehdään

  • ääntämisharjoituksia
  • rakenneharjoituksia
  • tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia
  • suullisia ja kirjallisia tehtäviä
  • tiedonhakutehtäviä: tutustumista saksankielisten maiden kulttuuriin

Suoritustapa      

Pienryhmäopetusta 52 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja loppukokeen läpäiseminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arvosana: hyväksytty – hylätty.

Kuulustelut

Loppukoe 28.6. klo 17–19
1. uusinta 25.7. klo 16.30–18.30

Kuulusteluun ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenteristamme.

Oppimateriaali

Studio 21. A1. Teilband 1. ISBN: 9783065205306
tai
Studio 21. A1. Gesamtband. ISBN: 9783065205269. Tämä vaihtoehto kattaa kurssit Saksa I ja Saksa II.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun. Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 150 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 9.5. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Angelika Stockmann
Paikkoja vapaana
23.5.2017 - 21.6.2017
Ilmoittautuminen alkaa
10.3.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
4.6.2017
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 150,00

Lue lisää