Saksa

Saksa II - KKSA2

Laajuus

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

5.8.–3.9.2019 seuraavasti:

viikko 32: ma 5.8. ja to 8.8.
viikot 33–35: ma–ti ja to
viikko 36: ma–ti 2.–3.9.

Tunnit klo 16.45–20.00

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Edeltävät opinnot

Saksa I tai vastaavat alkeistaidot (kielitaito tasolla A1)

Tavoitteet

Taitotaso A1–A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Saksa II -opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa perustason sanastoa ja rakenteita
  • selviytyy yksinkertaisista vuoropuheluista ja palvelutilanteista kulttuuriin sopivalla tavalla
  • ymmärtää ja osaa kirjoittaa rutiininomaisia viestejä

Sisältö

Kurssiin kuuluu

  • ääntämisharjoituksia
  • rakenneharjoituksia
  • tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia
  • suullisia ja kirjallisia tehtäviä
  • tiedonhakutehtäviä: tutustumista saksankielisten maiden kulttuuriin

Kurssin kouluttaja Alexandra Matschke on syntyperäinen saksalainen ja osaa sujuvasti suomea. Kurssin opetuskielinä ovat saksa ja suomi.

Suoritustapa      

Pienryhmäopetusta 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja loppukokeen läpäiseminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arvosana: numerolla 1–5

Kuulustelut

Kuulusteluiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kuulusteluun ilmoittaudutaan vähintään 5 arkipäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Oppimateriaali

Studio 21. A1.

Teilband 2. ISBN: 9783065205320
tai
Studio 21. A1. Gesamtband. ISBN: 9783065205269. Tämä vaihtoehto kattaa kurssit Saksa I ja Saksa II.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun. Kirjaa ei ole saatavissa kirjakaupoista, vaan se on tilattava jostain verkkokirjakaupasta (esim. Adlibris). Huomioithan, että internetistä tilatun oppikirjan toimitusaika voi olla pitkä.
Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 27.5.2019. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Alexandra Matschke
Paikkoja vapaana
5.8.2019 - 3.9.2019
Ilmoittautuminen alkaa
15.3.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
22.7.2019
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 155,00