Saksa

Saksan kielen alkeiskurssi I

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus

4 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

9.9.–9.12.2019 maanantaisin klo 16.45–20.00 (ei opetusta koulujen syyslomaviikolla 14.10.)

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Opettaja

Alexandra Matschke

Kohderyhmä

Alkeiskurssi I on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet saksaa tai ovat opiskelleet sitä korkeintaan 2 vuotta peruskoulussa.

Tavoitteet

Taitotaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Saksan kielen alkeiskurssi I:n suoritettuaan opiskelija

 • osaa saksan kielen ääntämisen perusteet
 • tuntee kieliopin perusrakenteita
 • hallitsee perustason sanastoa
 • ymmärtää tavallisimpia fraaseja ja yksinkertaisia lauseita
 • pystyy käyttämään tuttuja arkipäivän ilmaisuja sekä yksinkertaisia lauseita, joiden avulla hän tulee toimeen konkreettisissa arkipäivän tilanteissa
 • tuntee kohteliaisuusfraaseja ja osaa esitellä itsensä sekä jonkun toisen henkilön muille
 • osaa kertoa itsestään, perheestään sekä lähiympäristöstään yksinkertaisin lausein
 • osaa kertoa pääasioita opiskelusta ja työstä
 • osaa ilmaista kellonaikoja
 • osaa esittää kysymyksiä esim. asuinpaikasta tai omaisuudesta sekä pystyy myös vastaamaan tällaisiin kysymyksiin

Sisältö

Kurssiin kuuluu

 • ääntämisharjoituksia
 • rakenneharjoituksia
 • tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia
 • suullisia ja kirjallisia tehtäviä
 • tiedonhakutehtäviä: tutustumista saksankielisten maiden kulttuuriin

Kurssin kouluttaja Alexandra Matschke on syntyperäinen saksalainen ja osaa sujuvasti suomea. Kurssin opetuskielenä on pääosin suomi.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja pienimuotoisen välikokeen sekä loppukokeen läpäiseminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arviointi asteikolla 0 – 5.

Oppimateriaali

Monika Hotanen & Eva Kauppi: Hallo! 1, Saksaa aikuisille (ISBN 978-951-792-674-4), kappaleet 1-6
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.
Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.
Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Kuulustelut

Välikoe kurssin aikana (ajankohta ilmoitetaan kurssin alussa)
Loppukoe maanantaina 16.12.2019 klo 16.30–18.30
Uusinta tiistaina 14.1.2020 klo 16.30–18.30

Loppukokeeseen ja uusintaan ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 26.8. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Saksan kielen alkeiskurssi I on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Saksa I.

Alkeiskurssi I:n jälkeen voit jatkaa opiskelua alkeiskurssi II:lla, joka alkaa tammikuussa 2020.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Alexandra Matschke
Paikkoja vapaana
9.9.2019 - 9.12.2019
Ilmoittautuminen alkaa
3.7.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
8.9.2019
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 140,00

Lue lisää