Saksa

Saksan kielen jatkokurssi I

Laajuus (op)

5

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

13.9.–13.12.2018 torstaisin (ei itsenäisyyspäivänä) sekä lisäksi keskiviikkona 7.11., maanantaisin, 19.11. ja 3.12. klo 16.45–20.00

Opetuspaikka

13.9. Tampereen yliopiston päätalo, Kalevantie 4, koulutustila RH A21
20.9.–13.12. Tampereen yliopiston Pinni B -rakennus, Kanslerinrinne 1, koulutustila RH B3113
7.11. Tampereen kesäyliopiston koulutustila, Iltarusko, os. Yliopistonkatu 60 A, 4. krs

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet saksaa aikaisemmin: alkeiskurssi I ja II tai vastaavat tiedot, noin 100-120 tuntia edeltäviä opintoja, tai esimerkiksi lukiokursseja. Kielitaito tasolla A1-A2.

Kurssi sopii hyvin henkilöille, jotka haluavat kerrata aikaisemmin opittua tai jatkaa kielitaidon kehittämistä. Se soveltuu sekä työssäkäyville ja korkeakoulujen tai lukioiden opiskelijoille että kenelle tahansa saksan kielen taitonsa kehittämisestä kiinnostuneelle.

Tavoitteet

Taitotaso A2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • selviytyy kohtuullisesti arkielämän tilanteista (osaa mm. kysyä ja ottaa selvää asioista, kertoa itsestään työstään ja neuvoa muita)
  • pystyy käyttämään kieltä vuorovaikutteisesti yksinkertaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa, kuten puhelinkeskusteluissa
  • löytää ja ymmärtää yksinkertaisten saksankielisten asiatekstien pääsisällön

Sisältö

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset rakentuvat pääasiallisesti autenttisiin kielenkäyttötilanteisiin. Kielioppia käsitellään oppikirjan ja opettajan jakaman materiaalin avulla. Kurssiin sisältyy myös kirjallisia käännös- ja rakenneharjoituksia sekä lyhyitä kirjoitelmia. Harjoitellaan suullista ilmaisua ja tutustutaan kielialueen elämäntapaan, kulttuuriin sekä ajankohtaisiin tapahtumiin ja aiheisiin.

Kurssin kouluttaja Alexandra Matschke on syntyperäinen saksalainen ja osaa sujuvasti suomea. Kurssin opetuskielinä ovat saksa ja suomi.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 60 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallinen loppukuulustelu. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista. Arviointi asteikolla 1-5.

Oppimateriaali

Studio 21, A2, Teilband 1.
https://www.cornelsen.de/studio_21/reihe/1.c.3488474.de/titel/9783065205870 
(tilattavissa esim. Adlibris: https://www.adlibris.com/fi/kirja/studio-21-grundstufe-a2-teilband-1-deutschbuch-mit-dvd-rom-9783065205870). Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun. Kirja kannattaa hankkia ajoissa, sillä toimitusajat voivat olla pidempiä kuin verkkokaupat ilmoittavat.

Kuulustelut

Loppukokeen ja uusinnan ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Saksan kielen jatkokurssi I on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Saksa III. Opintojaksoa voi hakea hyväksiluettavaksi tai sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen yliopistossa. Lisätietoja: http://www.uta.fi/kielikeskus/opiskelu/ahot.html sekä kurssin opettajalta.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Alexandra Matschke
Paikkoja vapaana
13.9.2018 - 13.12.2018
Ilmoittautuminen alkaa
15.6.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
19.9.2018
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 140,00

Lue lisää