Saksa

Saksan kielen valmentava kurssi - kielioppi- ja sanastokertausta KKSAPRE1

Huom! Aikataulu muuttunut aiemmin ilmoitetusta.

Laajuus

2.0 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

12.8.–28.8.2019 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30–19.30

Huom! Viimeinen tunti siirtyy maanantailta 2.9. tiistaille 27.8.!

Huom.! Kurssin ajankohta on muuttunut (siirtynyt touko-kesäkuulta).

Edeltävät opinnot

Saksa esimerkiksi lukion lyhyenä kielenä tai vastaavat opinnot (kielitaito eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikon tasolla A1–A2).

Tavoitteet

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikon tasot A2–B1

Saksan kielen valmentava kurssi auttaa opiskelijaa saavuttamaan tutkintotason kurssien lähtötason. Se on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joilla on jo saksan perustaidot, mutta jotka eivät ole kirjoittaneet saksaa ylioppilaskirjoituksissa tai joiden saksan opiskelusta on kulunut pitkä aika.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää yleiskielistä puhetta ja kirjoitettua tekstiä eri aihepiireistä
  • hallitsee melko hyvin saksan kielen perusrakenteet ja yleissanastoa
  • osaa hyödyntää sanakirjoja ja verkossa olevia oppimateriaaleja

Sisältö

Kirjallisia ja suullisia harjoituksia, joissa opiskelija kertaa ja vahvistaa peruskieliopin ja -sanaston hallintaa. Kurssiin sisältyy itseopiskelua mm. verkkomateriaalien avulla.

Suoritustapa      

Ryhmäopetusta 26 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä 28 tuntia. Hyväksymisen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja hyväksytty portfolio. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arvosana: hyväksytty – hylätty

Oppimateriaali

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali sekä verkkomateriaali.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 105 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Saksan kielen valmentava kurssi soveltuu myös lukiolaisille ja abiturienteille, jotka haluavat kerrata kielen perusrakenteita ja sanastoa.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Nina Dannert
Paikkoja vapaana
12.8.2019 - 2.9.2019
Ilmoittautuminen alkaa
15.3.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
11.8.2019
Opintopisteet 2
Osallistumismaksu 105,00

Lue lisää