Luova kirjoittaminen

Seminaari - LUKI1107

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Lukuvuoden 2020–2021 kestävä seminaari.

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Sisältö

Tavoitteena on opiskelijan tekstianalyyttisen kyvyn kehittäminen ja harjaantuminen monivaiheisen kirjoittamisprosessin edellyttämään pitkäjänteiseen työskentelytapaan.

Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa laajahkon kirjallisen harjoitustyön valitsemastaan tekstilajista. Opiskelija perehtyy tekstin ideointiin, aineiston hankintaan sekä muodon ja sisällön työstämiseen ja osallistuu myös muiden opiskelijoiden harjoitustöiden analysointiin ja arviointiin. Opiskelija kirjoittaa itsestään kirjoittajana reflektiivisen tekstin.

Suoritustapa

Seminaari ja tutkielma/opinnäytetyö ja portfolio

Arviointi: 0–5

Ilmoittautuminen

Opiskelijat otetaan ensisijaisesti koko opintokokonaisuuteen. Jos ryhmässä on tilaa, voit tiedustella vapaita paikkoja yksittäiselle opintojaksoille 7.9.2019 jälkeen.

Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija  Anu Urhemaa p. (03) 2238 433, 040 706 5606
Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. (03) 2238 433, 050 575 7127

  
Saara Henriksson
Paikkoja vapaana
7.9.2020 - 31.7.2021
Opintopisteet 10
Osallistumismaksu 180,00

Lue lisää