Ajankohta

Kurssi järjestetään ke 18.9., to 26.9. ja ke 2.10.2019 klo. 13.00–16.15.

Opetuspaikka

Tampereen kesäyliopiston Aarre-koulutustila, os. Kalevantie 7 C, 33100 Tampere.  7.krs

Sijoittajan peruskurssin kohderyhmä ja tavoite

Kurssin tavoitteena on perehtyä sijoittamisen perusteisiin sekä lisätä kustannus- ja riskitietoisuutta sijoitustoiminnassa. Sopii kaikille sijoittamisesta kiinnostuneille.

Sijoittajan peruskurssin sisältö

• Kustannustietoisuus
• Rahastosijoittaminen
• Markkinanäkemyksen muodostaminen osakemarkkinoista
• Osakkeiden tunnusluvut
• Osakevalinnat
• Kaupankäynti osakkeilla
• Allokaatio eli sijoitusten kohdentaminen
• Tekninen analyysi ja sen soveltaminen kaupankäyntiin
• Korkosijoittaminen osakesijoittamisen vaihtoehtona
• Strateginen ajattelu sjoittamisessa
• Sijoittaminen käytännössä

Ke 18.9.2019 klo 13-16.15
Teema: Rahastovalinnat
1. Kustannuskysymyksiä
2. Rahastosijoittamisen perusteet
3. EFT-sijoittamisen alkeet

To 26.9.2019 klo 13 – 16.15
Teema: Osakevalinnat ja osakekauppa
4. Tunnusluvut osakkeet
5. Osakkeiden valinta yritysten tulosseurannan avulla
6. Tekninen analyysi ja sen soveltaminen käytännössä, harjoituksia
7. Kaupankäynti osakkeilla

Ke 2.10.2019 klo 13 – 16.15
Teema: Strateginen ajattelu
8. Markkinakatsaus ja markkinanäkemyksen muodostaminen
9. Allokaatio eli sijoitusten kohdentaminen (sijoittajaprofiili harjoitus)
10. Korkosijoittaminen, yrityslainat esimerkkeinä käytännön ratkaisuista
11. Sijoittajan perusstrategia
12. Sijoittamisen aloittaminen
13. Kurssipalaute ja loppukeskustelu

Kouluttaja

Sijoitusneuvoja, kouluttaja, toimitusjohtaja, DI Tapio Haavisto on pitänyt kymmeniä sijoittajakursseja kotimaassa ja ulkomailla. Haavisto on toiminut Suomen Sijoittajaopastus OY:n toimitusjohtajana 17 vuotta ja on ammattimainen  sijoittaja itse. Hän on suorittanut alan valtakunnalliset ammattitutkinnot, kuten sijoituspalvelututkinnon ja sijoitusneuvojan erikoistutkinnon.

 

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksu

 

6.9.2019 mennessä www.tampereenkesayliopisto.fi, osallistumismaksu 100 €

  
DI Tapio Haavisto
Paikkoja vapaana
18.9.2019 - 2.10.2019
Ilmoittautuminen alkaa
18.2.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
6.9.2019
Osallistumismaksu 100,00