Hallintotiede

Sinustako hallintotieteilijä 2 op - ayHTK0010

Verkkokurssi

Oppiaine

Hallintotieteet

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen yksikkö

Ajankohta

Kurssi toteutetaan verkkokursina Vaasan yliopiston Moodle-oppimisympäristössä ja mukaan voi ilmoittautua milloin vain lukuvuoden 2019-2020 aikana (Huom! Viimeinen ilmoittautumispäivä 30.4.2020). Opintojakso on suoritettavissa omaan tahtiin 10.9.2019 – 15.5.2020. Kurssi on maksuton ja sen voi suorittaa omaan tahtiin, itsenäisesti opiskellen ja samalla tutustua ko. alaan tarkemmin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu Tampereen kesäyliopiston nettisivuilla sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Kurssin suorittaminen

Ilmoittautumisen jälkeen saat noin viikon kuluessa vahvistuksen ilmoittautumisesta sekä ohjeet ILPA-ilmoittautumisesta Vaasan avoimeen yliopistoon ja Vaasan yliopiston käyttäjätunnuksen aktivoimisesta sekä Moodle-oppimisalustalle rekisteröitymisestä.

Tarkemmat ohjeet kurssien suorittamisesta löytyvät kunkin kurssin Moodle-alustalta.

Mikäli jatkat opintojasi Vaasan yliopistossa myöhemmin, suoritetut opintopisteet tunnustetaan osaksi vapaasti valittavia opintojasi. Oman lukiosi opinto-ohjaajalta voit tiedustella, miten saat suoritetut opinnot osaksi lukio-opintojasi.

Opintosuoritusotteen voi kurssin suorittamisen jälkeen pyytää Vaasan avoimesta yliopistosta.

Sisältö     

Opintojaksolla tutustutaan Vaasan yliopiston hallintotieteiden opintosuuntiin (aluetiede, julkisjohtaminen, julkisoikeus sekä sosiaali- ja terveyshallintotiede). Käytännönläheisen sisällön kautta esitellään hallintotieteiden tutkimuksen ja koulutuksen ydinalueita. Tällaisia ovat esimerkiksi hallinnon ja palveluiden järjestelmät, niiden johtaminen, oikeudellinen sääntely, alueellisuus ja yhteiskunnan eri toimintojen kehittäminen. Opintojaksolla tutustutaan myös hallintotieteilijän käytännön työtehtäviin.

Osaamistavoite

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa käsityksen Vaasan yliopiston hallintotieteiden opintosuunnista ja hahmottaa hallintotieteiden tutkimuksen ja koulutuksen ydinalueita. Tällaisia ovat esimerkiksi hallinnon ja palveluiden järjestelmät, niiden johtaminen, oikeudellinen sääntely, alueellisuus ja yhteiskunnan eri toimintojen kehittäminen. Opiskelija tuntee myös hallintotieteilijän käytännön työtehtäviä. 

Suoritustapa

Kurssi toteutetaan verkko-opintoina. Kurssiin sisältyy itsenäistä opiskelua ja tehtäviä verkossa. Kurssin voit aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana.

Oppimateriaali

Ilmoitetaan myöhemmin. Materiaali löytyy verkko-oppimisympäristöstä.

Arviointi

hyväksytty/hylätty.

Vastuuopettaja

Kurssin opettajina toimivat Vaasan yliopiston hallintotieteiden tutkijat ja opettajat.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuspäällikkö Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Opettaja avoin
Paikkoja vapaana
10.9.2019 - 15.5.2020
Ilmoittautuminen alkaa
6.8.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
30.4.2020
Opintopisteet 2
Osallistumismaksu 0,00