Biologia

Solun elämä (5 op)

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Biologia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Bio- ja ympäristötieteet

Ajankohta ja paikka

Opintoryhmätapaamiset Tampereella keskiviikkoisin:
24.10.2018 klo 17.00–19.30
7.11.2018 klo 17.00–19.30
28.11.2018 klo 17.00–19.30
12.12.2018 klo 17.00–19.30
9.1.2019 klo 17.00–20.15
23.1.2019 klo 17.00–20.15

Tampereen yliopiston PinniB-rakennus, luentosali B3117, os. Kanslerinrinne 1, Tampere

Kohderyhmä

Solun elämä -kurssi soveltuu hyvin solubiologiasta kiinnostuneille, ja esimerkiksi biologian, lääketieteen tai farmasian aloille suuntaaville. Suositellaan, että opiskelijoilla on suoritettuna Solu ja perinnöllisyys -lukiokurssi tai he omaavat muuten vastaavat tiedot.

Biotieteiden alan opinnot soveltuvat sekä yliopistotutkintoon tähtääville että esimerkiksi opettajille, maa- ja metsätalouden sekä ympäristönsuojelun parissa työskenteleville tai vaikkapa luontoharrastajille.

Tavoitteet

Tässä opintojaksossa keskitytään solujen evoluutioon, rakenteeseen ja toimintaan sekä soluissa tapahtuviin muutoksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa, miten solut ovat kehittyneet ja mitkä ovat nukleiinihappojen proteiinien, rasva-aineiden ja hiilihydraattien tärkeimmät tehtävät soluissa ja kudoksissa. Hän kykenee kuvailemaan solun keskeiset rakenneosat ja niiden toiminnan. Erityisesti hän ymmärtää selkeästi perinnöllisen informaation kulun solun sisällä ja solun aineenvaihdunnan tärkeimmät periaatteet.

Sisältö

Kurssin tärkeitä konsepteja ovat veden merkitys solujen toiminnassa, biologisten makromolekyylien luokittelu, elämän termodynamiikka, solujen rakenne, solun sisäinen signaalivälitys, soluhengitys ja solujen jakautuminen.

Suoritustapa

Opintoryhmätyöskentely 20 tuntia (à 45 min.), laboratoriodemonstraatioita korvaava tehtävä sekä lopputentti luennoista ja kirjallisuudesta.

Kurssin opetuskielenä on suomi.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Luentotallenteet
Cambpell’s Biology 10 painos (tai uudempi)

ISBN-10: 1292170433 Biology: A Global Approach, Global Edition, 11/E
Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky & Reece
©2018 | Pearson | Estimated Availability: 14 Mar 2017
ISBN-10: 1292170565 Campbell Biology plus Mastering Biology with Pearson eText, Global Edition, 11/E
Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky & Reece
©2018 | Pearson | Estimated Availability: 14 Mar 2017

Kuulustelut

maanantai 4.2.2019 klo 16.00–20.00
maanantai 4.3.2019 klo 16.00–20.00
tiistai 9.4.2019 klo 16.30–19.30

Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voi tarkistaa tenttikalenteristamme.

Vastaavuus

Opintojakso on Jyväskylän yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen Bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän opiskelijakohtaisen yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

 

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Heidi Kervinen
Paikkoja vapaana
24.10.2018 - 9.4.2019
Ilmoittautuminen alkaa
28.6.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
3.11.2018
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 130,00

Lue lisää