Suomi

Suomen kielen alkeiskurssi 2 - KKUSU2 / Finnish Elementary Course 2 - KKSU2

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

3.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

14.–31.8.2017 seuraavina päivinä:

vko 33: maanantai–keskiviikko 14.–16.8. klo 17.00–20.15 ja torstai 17.8. klo 17.00–19.30
vko 34: maanantai–tiistai 21–22.8. klo 17.00–20.15 ja torstai 24.8. klo 17.00–20.15
vko 35: maanantai–tiistai 28.–29.8. klo 17.00–20.15 ja torstai 31.8. klo 17.00–20.15

Kohderyhmä

Edeltävät opinnot: Suomen kielen alkeiskurssi 1 tai vastaavat opinnot.

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ja ymmärtää helpporakenteisia suomen kielen ilmauksia, jotka koskevat tavallisimpia jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita ja tilanteita (sijainti ja liikkuminen, käskeminen ja pyytäminen, terveydentila). Hän osaa myös kertoa tärkeimpiä asioita itsestään, perheestään ja lähiympäristöstään sekä ymmärtää tällaisista aiheista esitettyjä kuvauksia. Lisäksi opiskelija osaa kuvailla menneeseen aikaan kuuluvia asioita ja tilanteita ja ymmärtää vastaavia kuvauksia.

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso: A1

Sisältö

Opiskelijat perehtyvät kurssilla suomen kielen peruskielioppiin ja ydinsanastoon ja tekevät käsiteltyihin asioihin keskittyviä rakenteellisia ja kommunikatiivisia harjoituksia.

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti.

Ryhmäopetusta 39 tuntia ja itsenäistä työskentelyä noin 42 tuntia

Arvostelu: Numerolla 1–5.
Arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä kurssin lopuksi järjestettävä tentti.

Oppimateriaali

Kangasniemi, Heikki. Finnish Language Book 1 & Finnish Language Book 2.
Huom! Materiaali ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukoe 6.9. klo 17–19 (Luokkahuone Aarre, Kalevantie 7 C, 7. kerros)
Uusintakuulustelu 25.9. klo 16–18

Loppukokeeseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto[at]tampereenkesayliopisto.fi. Loppukuulustelun ja uusintakuulustelun tenttipaikat näet tenttikalenterista.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen opetussuunnitelman mukainen (KKSU2).

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Milka Kekäläinen
Paikkoja vapaana
14.8.2017 - 31.8.2017
Ilmoittautuminen alkaa
13.3.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
13.8.2017
Opintopisteet 3
Osallistumismaksu 135,00

Lue lisää