Suomi

Suomen kielen alkeiskurssi 2 - KKUSU2 / Finnish Elementary Course 2 - KKSU2

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

3.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

20.8.–5.9.2018 seuraavina päivinä:

vko 34: maanantai–keskiviikko 20.–22.8. klo 17.00–20.15 ja torstai 23.8. klo 17.00–19.30
vko 35: maanantai–keskiviikko 27.–29.8. klo 17.00–20.15
vko 36: maanantai–keskiviikko 3.–5.9. klo 17.00–20.15

Kohderyhmä

Edeltävät opinnot: Suomen kielen alkeiskurssi 1 tai vastaavat opinnot.

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa käyttää ja ymmärtää helpporakenteisia suomen kielen ilmauksia, jotka koskevat tavallisimpia jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita ja tilanteita (sijainti ja liikkuminen, käskeminen ja pyytäminen, terveydentila). Hän osaa myös kertoa tärkeimpiä asioita itsestään, perheestään ja lähiympäristöstään sekä ymmärtää tällaisista aiheista esitettyjä kuvauksia. Lisäksi opiskelija osaa kuvailla menneeseen aikaan kuuluvia asioita ja tilanteita ja ymmärtää vastaavia kuvauksia.

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso: A1

Sisältö

Opiskelijat perehtyvät kurssilla suomen kielen peruskielioppiin ja ydinsanastoon ja tekevät käsiteltyihin asioihin keskittyviä rakenteellisia ja kommunikatiivisia harjoituksia.

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti.

Ryhmäopetusta 39 tuntia ja itsenäistä työskentelyä noin 42 tuntia

Arvostelu: Numerolla 1–5.
Arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä kurssin lopuksi järjestettävä tentti.

Oppimateriaali

Kangasniemi, Heikki. Finnish Language Book 1 & Finnish Language Book 2.
Huom! Kirjat eivät sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukuulustelu 12.9. klo 16.30-18.30.

Uusinta 9.10. klo 16.30-18.30.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen opetussuunnitelman mukainen (KKSU2).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 135 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 28.5.2018. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Mervi Kastari
Paikkoja vapaana
20.8.2018 - 5.9.2018
Ilmoittautuminen alkaa
12.3.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
19.8.2018
Opintopisteet 3
Osallistumismaksu 135,00

Lue lisää