Suomi

Suomen kielen jatkokurssi 1 / Intermediate Course in Finnish 1

Aika

15.1.–23.4.2018 maanantaisin klo 16.30–19.45
Huom! Ei opetusta 26.2. ja 2.4.

Opetuspaikka

Tampere

Osallistujille lähetetään tarkempaa tietoa sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat osallistuneet suomen kielen alkeiskurssille 4 tai ovat eurooppalaisen viitekehyksen tasolla A2.2. Kurssin tavoitetaitotaso on B1.2.

Sisältö

Kurssille osallistuvan on hyvä osata seuraavat asiat:

Kurssi soveltuu eurooppalaisen viitekehyksen A2.2-taitotason opiskelijalle. Selviät jokapäiväisistä puhetilanteista, osaat kertoa itsestäsi ja omasta elämästäsi, kuten vapaa-ajastasi, työstäsi ja henkilöhistoriastasi. Pystyt lukemaan jokapäiväistä työhön tai vapaa-aikaan liittyvää tekstiä, jos se ei vaadi syvempää kielen tuntemusta. Osaat kirjoittaa tekstejä tutuista aiheista sekä vastata lyhyesti tiedusteluihin.

Hallitset peruskieliopista mm. verbin aktiivin aikamuodot (preesens, imperfekti, perfekti). Osaat k-p-t -vaihtelun verbeissä ja nomineissa. Tunnet nominityypit ja perussanaston. Joka-relatiivipronomini ja verbin + -maan, -massa ja -masta-muodot ovat sinulle tuttuja.

Kurssin sisältö:

Kurssi on jatkoa Suomen kielen alkeiskurssille 4. Kurssin tarkoituksena on saavuttaa sujuva peruskielitaito B1-tasolla ja vahvistaa osaamista erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. Kurssi sopii esimerkiksi yleiseen kielitutkintoon (Yki-testi) valmistautumiseen.

Kurssin aluksi kertaamme edeltävän tason kielioppiasioita (esim. oppikirja Suomen mestari 2 tai vastaava). Kertaamme tarpeen mukaan esim. nominityypit, joka-relatiivipronominin, verbin pluskvamperfektin, genetiivin ja partitiivin monikon ja i-monikot sekä objektin sijavalinnan.

Uusina kielioppiasioina kurssilla käydään läpi mm. passiivin preesens, imperfekti ja perfekti, objektin sijat erilaisissa lausetyypeissä, adverbit ja konditionaali. Opettelemme myös erilaisia aikaan liittyviä rakenteita ja ilmaisuja.

Käsiteltäviä teemoja ovat mm. energian säästäminen ja ympäristönsuojelu, kulttuuri ja taide, perhe-elämä, suku ja yhteisöt.

Suomen mestari 3 -kirja muodostaa kurssin rungon. Kurssin sisältöä ja teemoja harjoitellaan erilaisten tehtävien, tekstien, harjoitusten ja pelien avulla. Lisäksi keskustelemme suomeksi. Opiskelijan aktiivisuus ja kotitehtävät ovat tärkeä osa kurssia. Kurssin opetuskieli on suomi, mutta käytämme apukielenä englantia aina tarpeen mukaan.

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen ja kurssikoe. Täydellisen todistuksen saaminen edellyttää kurssikokeen suorittamista hyväksytysti.
Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali

Suomen mestari 3, Sonja Gehring ym. Finn Lectura.

Kirja ei sisälly kurssin hintaan, vaan sen voi ostaa paikallisesta kirjakaupasta. Suosittelemme, että osallistujat hankkivat kirjan hyvissä ajoin. Jokainen osallistuja tarvitsee oman kirjan. On suositeltavaa ottaa mukaan myös sanakirja.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Teemu Jokilaakso
Paikkoja vapaana
15.1.2018 - 23.4.2018
Ilmoittautuminen alkaa
30.10.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
16.1.2018
Osallistumismaksu 95,00

Lue lisää