Suomi

Suomen kielen jatkokurssi 1 / Intermediate Course in Finnish 1

Aika

16.9.–18.12.2019 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17.00–18.30

Ei opetusta 14.10. ja 16.10.

Opettaja

Kukka-Maaria Noorzadeh

Kohderyhmä

Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat osallistuneet suomen kielen alkeiskurssille 4 tai ovat eurooppalaisen viitekehyksen tasolla A2.2. Olet opiskellut kirjat Suomen mestari 1 ja Suomen mestari 2 tai sinulla on vastaavat taidot.

Kurssille osallistuvan tarvitsee osata seuraavat asiat:

Kurssi soveltuu eurooppalaisen viitekehyksen A2.2.-taitotason opiskelijalle. Selviät jokapäiväisistä puhetilanteista, osaat kertoa itsestäsi ja omasta elämästäsi, kuten vapaa-ajastasi, työstäsi ja henkilöhistoriastasi. Pystyt lukemaan jokapäiväistä työhön tai vapaa-aikaan liittyvää tekstiä, jos se ei vaadi syvempää kielen tuntemusta. Osaat kirjoittaa tekstejä tutuista aiheista sekä vastata lyhyesti tiedusteluihin.

Hallitset peruskieliopista mm. verbin aktiivin aikamuodot (preesens, imperfekti, perfekti). Osaat k-p-t -vaihtelun verbeissä ja nomineissa. Tunnet nominityypit ja perussanaston. Joka-relatiivipronomini ja verbin + -maan, -massa ja -masta-muodot ovat sinulle tuttuja.

Katso Suomen kielen kurssien suoritusjärjestys Opiskelijan oppaastamme!

Sisältö

Kurssi on jatkoa Suomen kielen alkeiskurssille 4. Kurssin tarkoituksena on saavuttaa sujuva peruskielitaito B1-tasolla ja vahvistaa osaamista erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. Kurssi sopii esimerkiksi yleiseen kielitutkintoon (YKI-testi) valmistautumiseen.

Kurssin aluksi kertaamme edeltävän tason kielioppiasioista (esim. oppikirja Suomen mestari 2 tai vastaava). Kertaamme tarpeen mukaan esim. nominityypit, joka-relatiivipronominin, verbin pluskvamperfektin, genetiivin ja partitiivin monikon ja i-monikot sekä objektin sijavalinnan.

Uusina kielioppiasioina kurssilla käydään läpi mm. passiivin preesens, imperfekti ja perfekti, objektin sijat erilaisissa lausetyypeissä, adverbit ja konditionaali. Opettelemme myös erilaisia aikaan liittyviä rakenteita ja ilmaisuja.

Käsiteltäviä teemoja ovat mm. energian säästäminen ja ympäristönsuojelu, kulttuuri ja taide, perhe-elämä, suku ja yhteisöt.
Suomen mestari 3 -kirja muodostaa kurssin rungon. Kurssilla käsitellään kirjan alkuosaa (kappaleet 1–4). Kurssin sisältöä ja teemoja harjoitellaan erilaisten tehtävien, tekstien, harjoitusten ja pelien avulla. Lisäksi keskustelemme suomeksi. Opiskelijan aktiivisuus ja kotitehtävät ovat tärkeä osa kurssia.

Kurssin opetuskieli on suomi, mutta käytämme apukielenä englantia aina tarpeen mukaan

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen ja kurssikoe. Kurssin suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään noin 70–80 %:iin lähiopetustunneista.

Täydellisen todistuksen saaminen edellyttää kurssikokeen suorittamista hyväksytysti.
Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaali

Suomen mestari 3, Sonja Gehring ym. Finn Lectura, kappaleesta 1 alkaen.

Kirja ei sisälly kurssin hintaan. Kirjan voi hankkia paikallisista kirjakaupoista, tilata verkosta tai lainata kirjastosta.

Huom! Osta tai lainaa kirja ajoissa!

Katso myös

Tämän kurssin suoritettuasi voit jatkaa opiskelua kurssilla Suomen kielen jatkokurssi 2. Kurssi alkaa tammikuussa 2020.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Kukka-Maaria Noorzadeh
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
16.9.2019 - 18.12.2019
Ilmoittautuminen alkaa
15.7.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
2.10.2019
Osallistumismaksu 105,00

Lue lisää