Suomi

Suomen kielen jatkokurssi 2 - KKSU6 / Finnish Advanced Course 2 - KKSU6

Tämä kurssi on peruutettu

Laajuus (op)

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

24.6.–22.7.2019 maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9–12.15

Kurssi on peruttu!

Opetuspaikka

Tampere (osallistujille lähetetään tarkempaa tietoa sähköpostitse ennen kurssin alkua)

Kohderyhmä/edeltävät opinnot

Suomen kielen jatkokurssi 1 tai vastaavat opinnot. Kielitaito tasolla B1.

Tavoitteet

Suomen kielen jatkokurssin 2 suoritettuaan opiskelija pystyy kommunikoimaan niin suullisesti kuin kirjallisestikin erilaisiin tuttuihin aihepiireihin liittyvistä asioista sekä selostamaan melko yksityiskohtaisesti erilaisia tilanteita ja tapahtumia ja ymmärtämään tällaisia kuvauksia. Sanakirjan avulla opiskelija pystyy lukemaan rakenteelliselta vaativuudeltaan tavallisen sanomalehtikielen tekstiä.

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso: B2

Sisältö

Opiskelijat perehtyvät kurssilla suomen kielen peruskielioppiin ja eri aihepiireihin liittyvään sanastoon ja tekevät käsiteltyihin asioihin keskittyviä rakenteellisia ja kommunikatiivisia harjoituksia.

Opetuskieli on suomi.

Suoritustapa

Osallistuminen opetukseen ja kaksi osatenttiä. Ryhmäopetusta 52 tuntia ja itsenäistä työskentelyä noin 56 tuntia. Arvioinnin perusteina ovat osallistuminen kurssityöskentelyyn sekä tentit.

Arvostelu: Numerolla 1–5.

Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali

Kuulustelut

Kuulusteluiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen opetussuunnitelman mukainen (KKSU6).

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 27.5.2019. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Hanna-Riikka Hodges
Paikkoja vapaana
24.6.2019 - 22.7.2019
Ilmoittautuminen alkaa
20.3.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
11.6.2019
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 155,00

Lue lisää