Historia

Suomi 100 vuotta: Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria

Tämä kurssi on peruutettu

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Kulttuurihistoria

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Johdantoluento: Itsenäisyyden aika ja suomalaisten tunteet – Suomi tunneyhteisönä, professori Marjo Kaartinen, torstaina 21.9.2017 klo 18–20 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, os. Kalevantie 5. Luento on avoin yleisölle ja sille voi ilmoittautua myös erikseen, ilmoittautumatta koko 5 op:n opintojaksolle. Johdantoluennolle osallistuminen ei ole edellytyksenä opintojaksolle osallistumiselle.

Opintoryhmätapaamiset: maanantaisin 23.10., 6.11. ja 20.11.2017 klo 17.30–19.00 (paikka ilmoitetaan myöhemmin), tuutori FT Tuula Hockman

Sisältö

Opintojakson johdantoluennolla pohditaan Suomea tunneyhteisönä ja tarkastellaan, millaiset tekijät ovat yhdistäneet itsenäisyyden ajan kansalaisia, mitkä erottaneet. Korpikuusen kyynelistä kotiseutuaatteeseen, sisällissodasta itsenäisyyspäivän viettoon television ääressä, automatkoista kesämökille, siirtolaisten laivalta Ruotsin-laivalle ovat suomalaisten kokemukset, osin jaettuja ja osin jakavia. Luennolla kysytään, millaiset tekijät ovat muovanneet Suomen sellaiseksi kuin se itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna on.

Luento pohjautuu Tietokirjallisuuden Finlandia –palkintoehdokkaana 2016 olleeseen Maamme – Itsenäisen Suomen kulttuurihistoriaa -teokseen ja sen tekovaiheessa syntyneisiin pohdintoihin.

Luennoitsija, kulttuurihistorian professori Marjo Kaartinen Turun yliopistosta on yksi teoksen Maamme – Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria kolmesta toimittajasta.

 

Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria –kurssi pohtii sanoin ja kuvin, millaista elämä itsenäisessä Suomessa on ollut ja mitä itsenäisyys on kulttuuriselta kannalta merkinnyt. Millaista suomalainen kulttuuri on ollut viimeisen sadan vuoden aikana? Miten Suomi on rakennettu ja kuviteltu? Millainen Suomi on ollut tunneyhteisönä, miten yhteisöllisyyttä on rakennettu. Historiaamme lähestytään kansalaisten kokemusten kautta. Ääneen pääsevät kaikenkirjava kansa ja aikalaislähteet, joiden avulla arkiset kokemukset ja kulttuuri-ilmiöt heräävät henkiin. 

Kurssi jakaantuu kolmeen osaan, joista ensimmäinen käsittelee ajanjaksoa itsenäistymisestä toiseen maailmansotaan. Toinen käsittelee toisen maailmansodan jälkeistä aikaa 1960-luvulle saakka. Kolmas osa jatkaa 1970-luvulta tähän päivään, itsenäisyyden satavuotisjuhlan kynnykselle. Sadan vuoden ajanjaksossa voidaan havaita sekä jatkumoja että katkoksia, pitempikestoisia ylisukupolvisia pohjavirtoja ja historiallisiin murroksiin liittyviä sukupolvikokemuksia.

Oppimateriaali

Maamme. Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria. (Toim. Kaartinen, Salmi & Tuominen, 2016) ja kurssin moodle-alueella oleva materiaali. Tutustu kirjaan täällä.

Suoritustapa

Osallistuminen luennolle ja opintoryhmätyöskentelyyn, annettujen tehtävien tekeminen sekä oppimispäiväkirja.
Opintojaksolla on käytössä sähköinen Moodle-oppimisympäristö.

Arviointi

Kurssi arvostellaan asteikolla 1–5

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Turun yliopiston Avoimen yliopiston perimän opinto-oikeuskohtaisen rekisteröintimaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 100 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Professori Marjo Kaartinen ja FT Tuula Hockman
Paikkoja vapaana
23.10.2017 - 31.12.2017
Ilmoittautuminen alkaa
5.7.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
8.10.2017
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 100,00

Lue lisää