Sosiaali- ja terveysala

Syömishäiriöiden perhepohjainen hoito

Tämä kurssi on päättynyt

Kolmen päivän täsmäkoulutus syömishäiriötä sairastavan ja hänen perheensä kohtaamisesta ja taitovalmennuksesta.

Lisätietoja taitovalmennuksesta Living Skillsin sivuilta.

Ajankohta:

5.3., 11.3. ja 12.4.2019 klo 8.30-15.30

Sisältökuvaus:

Syömishäiriöiden perhepohjainen hoito -koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään syömishäiriöön sairastuneita ja heidän perheitään. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat psykiatriset sairaanhoitajat (sekä osasto että poliklinikat), ja lisäksi syömishäiriöön sairastuneiden hoitoon osallistuvat muut ammattiryhmät (mm. lääkärit, psykologit, sosiaalityöntekijät, kouluterveydenhoitajat) sekä hoitoyksiköt (mm. pediatria, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, psykiatria, perusterveydenhuolto). Ammattilaisten lisäksi koulutuksesta hyötyvät myös perheet, joissa perheenjäsen kärsii syömishäiriöstä.

Koulutuksen aikana saadaan perustietoa syömishäiriöön sairastuneen kanssa työskentelystä ja opetellaan New Maudsleyn malliin pohjaustuvan psykoedukatiivisen perheinterventiomallin perusperiaatteet. Koulutettavat saavat käyttöönsä LivingSkills Interventio ja LivingSkills läheinen ED -taitovalmennustyövälineet.

Perinteisesti syömishäiriöiden hoitotulokset ovat olleet melko heikkoja. Uudet vaikuttavat hoitomuodot parantavat sekä ennustetta että vähentävät syömishäiriöiden hoidon kustannuksia. Hyviä tuloksia on saatu osallistamalla perheitä osaksi hoitotiimiä. Uusi perhepohjainen hoitomalli näkee anoreksiaa sairastuneen perheen voimavarana. Kun vanhemmat saavat tietoa ja tukea, vanhemmilla on paljon annettavaa syömishäiriöiden hoidossa. Perhepohjainen hoito on sekä kustannustehokasta että tutkitusti vaikuttavaa.

Menetelmät:

 • Luennot ja alustukset
 • Perhetilanteen tutkimista luovin menetelmin
 • Ryhmätyöskentelyä
 • Manuaalien käytön harjoittelua

Koulutusohjelma

Ensimmäinen koulutuspäivä: Syömishäiriöiden psykologiaa ja perhepohjaisen hoidon struktuurit

 • Tietoa syömishäiriöiden psykologiasta: Miten nälkiintyminen vaikuttaa sairastuneen lapsen psyykkiseen oireiluun ja käyttäytymiseen? Miten syömishäiriö vaikuttaa perhedynamiikkaan?
 • Ymmärtää ravitsemustilan ja somaattisen tilan korjaamisen merkitys psyykkisen voinnin ja toipumisen kannalta ja saada käytännön työvälineitä tähän
 • Ymmärtää perheen tuen tarve, perhetyön merkitys ja siitä saatavat hyödyt
 • Saada eväitä yhteistyön rakentamiseen sairastuneen ja perheen kanssa
 • New Maudsleys perheinterventiomallin struktuurin läpikäyminen ja perhepohjaisen hoidon toteutus HUS:n mallin mukaan

Toinen koulutuspäivä: Syömishäiriön dynamiikkaa – eläintarha osastolla ja perheessä

 • Mitä perheessä tapahtuu, kun syömishäiriö alkaa pyörittää perhettä?
 • Kenguruita ja sarvikuonoja perheessä ja työyhteisössä: vanhempien ja työntekijöiden voimaantuminen, omien haitallisten käyttäytymismallien tunnistaminen ja muuttaminen
 • Sairauden eri vaiheet ja muutosmotivaatio: mihin eri vaiheissa tulisi keskittyä
 • Mitä tarkoittaa psykoedukatiivinen työote syömishäiriöiden hoidossa
 • Miten tuetaan sairastunutta syömään tai vanhempia ottamaan vastuu sairastuneen ruokailusta
 • ED läheinen työkirjan käyttö perhetyössä ja sisarusten tukeminen Beardsleen mallin mukaan

Kolmas koulutuspäivä: Vaikuttava hoito ja dialektisia keinoja ahdistuksen hallintaan

 • Kokemuspuheenvuoro syömishäiriöstä toipumisesta: mikä minua auttoi ja mikä ei?
 • Psykiatriset samanaikaissairaudet
 • Mitä tiedetään psykososiaalisen hoidon vaikuttavuudesta syömishäiriössä?
 • Milloin sairaalahoito on tarpeen?
 • Miksi ravitsemustilan korjaaminen on edellytys psyykkiselle toipumiselle? 
 • Kyselytunti: Lasten ja nuorten hoitoon liittyvät erityiskysymykset
 • Konsteja ahdistuksen hallintaan, tunnetyöskentelyyn ja motivointiin
 • Interventiomanuaalin käyttö hoitosuhteessa

Osallistumismaksu:

470 €. Lasku tilataan täyttämällä työnantajan (tai omat tiedot) ilmoittautumislomakkeen “yrityslaskutus” -kohdassa. Ilmoittautumiset muuttuvat sitoviksi 22.2. Perumisehtoihin

Kouluttajat:

Minna Koskinen, Lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, ayl, Tays, lastenpsykiatria
Katja Tenhovirta TtM, sh, psykoterapeutti, perhe-ja pariterapiakouluttaja
Reita Nyberg, LT, perhetyön kouluttaja ja kokemusasiantuntija
Kirsi Broström, FM, Syömishäiriöliitto SYLI:n toiminnanjohtaja
Minttu Kylmälahti, kokemusasiantuntija, Syömishäiriöliitto Syli Ry
Kaisa Nyberg, HTM, th, Beardsleen perheinterventiokouluttaja

Yhteyshenkilö kesäyliopistossa: koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, puh. 040 3573232

  
Useita kouluttajia
Paikkoja vapaana
5.3.2019 - 12.4.2019
Ilmoittautuminen alkaa
10.12.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
1.3.2019
Osallistumismaksu 470,00

Lue lisää