Sosiaali- ja terveysala

Syömishäiriöiden yksilö- ja perhehoito -menetelmäkoulutus 10 op

Tampereen kesäyliopisto järjestää Syömishäiriöiden yksilö- ja perhehoito – menetelmäkoulutuksen syys-toukokuussa 2017-2018. Kymmenpäiväinen menetelmäkoulutus sisältää laajemmalle joukolle avoimen alku- ja loppuseminaarin sekä seitsemän kerran kuukaudessa tapahtuvaa menetelmäkoulutuspäivää.

Hakukriteerit

Koulutukseen otetaan 20 henkilöä haun perusteella. Etusijalla ovat samasta organisaatiosta tulevat työparit. Koulutukseen voi hakea työntekijä, jolla on mahdollisuus tehdä käytännön asiakastyötä syömishäiriöön sairastuneen ja tämän perheen kanssa. Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Koulutettavat valitaan hakemusten perusteella. Erityistavoitteena on eri ammatillisten taustojen omaavien koulutettavien ryhmä.
Koulutukseen osallistujilla on aktiivinen rooli kaikissa koulutuspäivissä. Koulutuspäivät sisältävät teoriaosuuden ja konkreettisia harjoituksia. Uusia opittuja asioita sovelletaan käytäntöön koulutuskertojen välillä ja koulutuspäivät sisältävät tähän liittyvää menetelmätyönohjausta. Koulutettavat saavat käyttöönsä LivingSkills Interventio ja LivingSkills läheinen ED -manuaalit. Työparit luovat koulutuksen aikana omassa organisaatiossa syömishäiriöiden perhehoitoon sovellettavan työmallin.

Hakulomake

Koulutus järjestetään, vapaita paikkoja on edelleen.  Hakulomake

Osallistumismaksu

2000 €. Koulutus laskutetaan 3 kolmessa erässä sen käynnistyttyä.

Kouluttajista

Koulutuksen koordinoijana toimii Beardsleen perheinterventiokouluttaja, HTM Kaisa Nyberg. Perhetyön kouluttajana toimii erikoislääkäri Reita Nyberg Sisä-Suomen SYLI ry:stä. Lisäksi kouluttajina on eri kerroilla kulloisenkin aiheen asiantuntijoita (mm. psykoterapeutti, psykiatrian ja lastentautien erikoislääkäri, psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti, syömishäiriöihin perehtynyt ravitsemusterapeutti ja kokemusasiantuntija). Kouluttajien nimet ilmoitetaan niiden varmistuttua.

1.-2. koulutuspäivä: Aloitusseminaari 19.-20.9.2017: Perustietoa syömishäiriöstä ja niiden hoidosta. Seminaariin osallistuminen sisältyy menetelmäkoulutukseen, joten siihen ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

 • Perustietoa syömishäiriöistä ja niiden hoidosta.
 • Tavoitteena antaa myös orientaatio alkavaan koulutukseen.
 • New Madsleys perheinterventiomallin struktuurin läpikäyminen ja perhetyön merkityksen ymmärtämien.

3.-4. koulutuspäivä 2.10. ja 3.11.2017: Sairastuneen ja perheen tukeminen hoidon alkuvaiheessa

 • Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja sairastuneen ja perheen tukemiseen hoidon alkuvaiheessa
 • Ravitsemustilan ja somaattisen tilan korjaamisen merkitys psyykkisen voinnin ja toipumisen kannalta, käytännön työvälineet tähän.

Kouluttajat:
Katja Mäkelä, ravitsemusterapeutti, Kuopion yliopistollinen sairaala
Jarkko Helmi, sairaanhoitaja, psykoterapeutti

5.-6. koulutuspäivä 1.12. ja 8.1.2018: Sairastuneen ja perheen tukeminen työskentelyvaiheessa

 • Kehonhallinnan ja -tuntemuksen lisääntyminen, ruumiinkuvan selkiyttäminen (psykofyysinen fysioterapia)
 • Rentouden merkitys ja sen fysiologinen vaikutus (ft, mindfulness)
 • Ahdistuksen hallintakeinot ja ajattelumallien muuttaminen
 • Perheen tukeminen työskentelyvaiheessa

Kouluttajat:
Anna Hasan, psykofyysinen fysioterapeutti
Katri Romppainen, psykologi, Tampereen yliopistollinen sairaala
Laura Hiekkala-Tiusanen, psykologi, Tampereen yliopistollinen sairaala

7.-8. koulutuspäivä 5.2. ja 5.3.2018: Sairastuneen ja perheen tukeminen toipumisvaiheessa

 • Vastuunotto omasta toipumisesta
 • Hyväksyvän ja kunnioittavan suhteen luominen kehon ja mielen välille
 • Levon ja liikunnan määrä ja laatu
 • Sosiaaliset suhteet, paranemisen osatekijät, vapaa-ajan viettämisen tavat ja merkitys
 • Relapsin estosuunnitelma

Kouluttaja:

Anna Hasan, psykofyysinen fysioterapeutti

9. koulutuspäivä 20.4.2018: Purku- ja työnohjauspäivä

• Erityiskysymykset

• Case-pohjainen menetelmätyönohjaus

• Oppimistehtävien purku

10. koulutuspäivä 18.5.2018: päätösseminaari:

Uudet työmallit, talousnäkökulma ja vaikuttavuuden arviointi syömishäiriöiden hoidossa.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, puh. 040 357 3232.

Esite (pdf)

  
Koulutuksen koordinoija Kaisa Nyberg, HTM
Paikkoja vapaana
19.9.2017 - 18.5.2018
Osallistumismaksu 2000,00

Lue lisää