Kuvataide

Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu (16 op) - UKUV0621 - syksy 2020 - kevät 2021

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Kuvataiteen aineopinnot 35 op - syksy 2019 - kevät 2021

Oppiaine

Kuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Aikataulu avoinna.

Tavoite          

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– valita itselleen sopivia ilmaisumuotoja ja toteuttaa omaa taiteellista ajatteluaan niiden kautta

– tarkastella omaa taiteellista työskentelyään osana taidemaailman ilmiöitä ja keskusteluja

Sisältö            

Ohjattu ja itsenäinen taiteellinen työskentely 10 op

Kuvataidekirjoittamisen työpaja 3 op

Taiteilijapuheenvuorot 1 op

Näyttelykäynnit ja niistä raportointi, näyttelyrakentaminen 2 op

Toteutus ja työmuodot

Kurssi etenee viikoittaisina tapaamisina, jotka koostuvat ohjatusta työskentelystä, luennoista, näyttelykäynneistä ja itsenäisestä työskentelystä. 

Vaadittavat suoritukset

Aktiivinen osallistuminen ohjattuun opetukseen ja luentoihin sekä oman taiteellisen produktion suorittaminen hyväksytysti.

Arviointi          

5-1/hylätty

  
Useita opettajia
Paikkoja vapaana
10.8.2020 - 31.7.2021
Opintopisteet 3
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää