Talousmatematiikka

Talousmatematiikan perusteet 5 op - ORMS1030 - syksy 2017

Tämä kurssi on päättynyt Verkkokurssi

Oppiaine

Talousmatematiikka

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Teknillinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 180€. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 130€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 41-51, alkaen ma 9.10.2017. Virtuaaliluentojen tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan Moodlessa kurssin alkaessa. Virtuaaliluennot tallennetaan ja ovat jälkikäteen katsottavissa.

Opettaja

Mikko Ranta

Suoritustapa

Verkkotentti Moodlessa.

Sisältö

Finanssilaskentaa, ääriarvotehtäviä, integraalilaskentaa, lineaarialgebraa, differentiaalilaskentaa, indeksit. Opintojakso kehittää kriittistä ja analyyttistä ajattelua, IT-taitoja (Excel), ongelmanratkaisu-ja päätöksentekotaitoja.

Tavoitteet

opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa derivoida ja integroida polynomifunktion ja eksponenttifunktion, opiskelija osaa muodostaa mallin ja ratkaista sen (LP-malli, varastomalli, voitonmaksimointi), opiskelija osaa diskontata kassaerän ja laskea kassavirran nykyarvon, opiskelija osaa laskea tasaerälainan annuiteetin, opiskelija osaa verrata investointiprojektien kannattavuutta eri mittareilla, opiskelija osaa ratkaista lineaarisen yhtälöryhmän, osaa laskea matriiseilla, osaa laskea determinantin ja määrittää käänteismatriisin, opiskelija osaa käyttää Cramerin kaavoja, opiskelija osaa selittää panos-tuotos -analyysin periaatteen.

Oppimateriaali ja kirjallisuus

Matti Laaksonen, Talousmatematiikan perusteet (luentomoniste)

oheislukemista:

Sudsaeter K. & Peter Hammond, Essential Mathematics for Economic Analysis, Prentice Hall

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 180 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717

  
Mikko Ranta
Paikkoja vapaana
9.10.2017 - 24.12.2017
Ilmoittautuminen alkaa
10.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
11.10.2017
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 180,00

Lue lisää