Talousoikeus

Talousoikeuden perusteet (3 op) - TOIK1016 - syksy 2017

Tämä kurssi on päättynyt

Oppiaine

Talousoikeus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Kauppatieteellinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 95€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 65. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 30€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Luennot:

to 14.12. klo 16.30-21
pe 15.12. klo 16.30-20.30
la 16.12. klo 9-12

Paikka: Tampereen yliopiston päätalon luentosali C5

Opettaja

Mika Kärkkäinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää oikeuslähteitä ja löytää niistä kulloinkin tarvitsemaansa tietoa oikeuden sisällöstä. Opiskelija osaa ratkaista joitakin oikeudellisia ongelmia ja tunnistaa ratkaisun vaikuttavat olennaiset seikat. Opiskelija osaa esittää tähän perustuvia toimintasuosituksia liiketoiminnassa.

Sisältö

Oikeuden järjestelmä ja sen merkitys taloudelle. Oikeuslähteet ja niiden käyttö liiketoiminnassa. Oikeudellinen ongelmanratkaisu ja argumentointi. Perustietoja keskeisiltä oikeudenaloilta. Pääpiirteitä muilta oikeudenaloilta.

Suoritustapa

Opetusmenetelmät: Luennot 15 h.

Suoritustapa: Tentti, jossa ei saa käyttää lakikirjaa.

Tentit

Tentti: ma 22.1. klo 16.30-19.30
1. uusinta: to 1.3. klo 17-20
2. uusinta: to 12.4. klo 17-20

Oppimateriaali

Hoppu, Esko & Kari Hoppu (2016). Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 14. painos. Helsinki WSOY Lakitieto. Luennoitsijan ilmoittamin osin.
Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 95 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Mika Kärkkäinen
Paikkoja vapaana
14.12.2017 - 16.12.2017
Ilmoittautuminen alkaa
7.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
12.12.2017
Opintopisteet 3
Osallistumismaksu 95,00

Lue lisää