Terveysliikunta

Terveysliikunnan perusopinnot 25 op lv. 2019-2020 (ent. Liikuntalääketiede)

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
Tämä kurssi on peruttu!

Terveysliikunnan opinnoissa (ennen Liikuntalääketiede) tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan. Perus- ja aineopintoihin sisältyvät keskeiset fyysisen suorituskyvyn mittaukset ja lisäksi perehdytään liikunnan turvallisuuteen sekä liikunnan käyttömahdollisuuksiin monien kansansairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Opinnoissa tarkastellaan myös liikunnan edistämisen yhteiskunnallista merkitystä.

Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:

 • Elimistön rakenne ja toiminta 4 op (lähiopetus, syksyllä)
 • Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet 4 op (lähiopetus, syksyllä)
 • Liikunnan turvallisuus 4 op (verkkojakso)
 • Liikunta ja sairaudet 4 op (verkkojakso)
 • Ravitsemus ja liikunta 4 op (lähiopetus)
 • Terveyskunto terveyden edistäjänä 5 op (verkkojakso)

Kenelle opinnot sopivat?

Terveysliikunta oppiaineena sopii liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Terveysliikunnan perus- ja aineopintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

 • osaa kuvata pääpiirteissään ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan
 • osaa selittää lihastyön energia-aineenvaihdunnan ja hermo-lihasjärjestelmän toiminnan sekä ihmiskehon kuormittuminen erilaisissa tilanteissa
 • tuntee pääpiirteissään liikunnan merkityksen ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle eri elämänvaiheissa
 • osaa kuvata liikunnan, fyysisen kunnon, ravitsemuksen ja terveyden väliset yhteydet sekä soveltaa oppimaansa ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen
 • osaa kuvata liikunnan välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset elimistöön terveellä henkilöllä ja erilaisissa sairauksissa
 • osaa määritellä terveyskunnon käsitteen sekä tulkita ja soveltaa keskeisimpiä terveyskuntotestien mittaustuloksia
 • tuntee väestön terveysliikuntasuositukset eri ikäryhmille ja liikuntasuositukset eri sairauksissa sekä osaa selittää liikunnan annostelun fysiologisen perustan
 • osaa esittää keskeisimmät liikuntaan liittyvät turvallisuuskysymykset

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee liikunnan keskeisimmät vaikutukset ihmiselimistöön ja hänellä on valmiuksia arvioida liikunnan soveltuvuutta terveyden edistämiseen yksilötasolla eri elämänvaiheissa ja erilaisissa terveydentiloissa.

Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Mika Venojärvi. Oppiaineen koordinaattorina Avoimessa yliopistossa toimii suunnittelija Maria Mukkala. Opinnot vanhenevat 10 vuodessa, jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Tavoitteet

Terveysliikunnan perus- ja aineopintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Opintojen aikataulu ja järjestelyt

Opetus alkaa syksyllä 2019 ja jatkuu kevääseen 2020. Opinto-oikeus kokonaisuuden opiskelijoilla on voimassa 31.12.2020 saakka.

Kurssien tarkemmat opetusajat näet ko. kurssin kohdalta. Opetusta järjestetään iltaisin ja/tai viikonloppuisin noin kerran kuukaudessa sekä Itä-Suomen avoimen yliopiston Moodlessa. Lähiopetus pidetään Tampereen yliopistolla, keskustakampuksella.

Opintomaksut ja ilmoittautumisohjeet

Opintokokonaisuuden hinta on 550€. Opintokokonaisuuteen ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 330€. Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 220€  opiskelija maksaa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Opintomaksu maksetaan ensisijaisesti verkkomaksuna. Lisätietoja saat tarvittaessa toimistostamme tai koulutuskoordinaattori Sanna Vaurulalta, puh. 040 3573232.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö kesäyliopistossa: koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, sanna.vaurula@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 357 3232.

Opintotiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

 

  
Useita opettajia
Paikkoja vapaana
4.10.2019 - 31.12.2020
Ilmoittautuminen alkaa
10.5.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
19.9.2019
Opintopisteet 25
Osallistumismaksu 550,00

Lue lisää