Terveystieteet

Terveystieteiden opinnot

Tampereen kesäyliopistossa on mahdollista opiskella lv. 2019-2020 seuraavia oppiaineita Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaisesti:

  • Terveysliikunnan opinnoissa opiskelija saa valmiuksia tarkastella liikunnan, fyysisen kunnon, ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan käyttömahdollisuuksia sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opinnot soveltuvat mm. liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille.
  • Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä hyvinvoinnin osatekijänä. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopivat mm. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville, alan opiskelijoille, opintoihin tähtääville ja sivuaineeksi/osaksi tutkintoa.

 

Kaikista opinnoista on mahdollista suorittaa yksi tai useampia lähiopetusjaksoja yksittäin. Linkeistä löydät tarkempia tietoja opintojen sisällöistä, aikatauluista ja suoritustavoista.

 

  
Opettaja avoin
Paikkoja vapaana
1.9.2019 - 31.12.2020
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää