Yhteiskunta, juridiikka ja (talous)hallinto

Testamenttioikeuden ajankohtaispäivä

Ajankohta

Keskiviikko 22.4.2020 klo 9:00–15:00.

Kouluttaja

OTT, dosentti Eva Gottberg

Opetuspaikka

Koulutuspaikka on Tampereen kesäyliopiston Helmi-koulutustila, Kalevantie 7 C, 33100 Tampere, 7. kerros.

Testamenttioikeuden ajankohtaispäivä – johdatus aiheeseen

Tuomioistuimessa testamenttiasiat ovat yleensä moite- tai tulkintariitoja, jotka käydään testaattorin kuoleman jälkeen. Usein kysymys on jälkikäteen saatavissa olevan ehkä niukan näytön arvioinnista sekä tulkintariidoissa testamentin aukollisuuden ja kaavamaisuuden tuottamista vaikeuksista. Oikeuskäytäntö antaa – tulkintalinjausten ohella – arvokasta tietoa nimenomaan testamentin laadintavaihetta ajatellen. Vastaavasti kokemukset erilaisten testamenttien täytäntöönpanosta kuolinpesissä kertovat paljon järjestelyjen toimivuudesta. Huomattava osa ongelmista olisi vältettävissä asianmukaisesti laaditun ja myös ajan tasalla pidetyn testamentin avulla. Myös testamentin lainvoimaistumiseen liittyvät perillisten ja testamentinsaajien toimet ja tahdonilmaisut ovat keskeisiä niin oikeudenmenetysten välttämisen kuin pesänselvityksen ja jaon loppuun saattamisen kannalta.

Koulutuksessa tarkastellaan testamenttikysymyksiä sekä tuomioistuinriitojen, kuolinpesäkäytännön että testamentin laadinnan näkökulmasta ja pyritään antamaan osallistujille vaihtoehtoja erilaisten testamenttitilanteiden hallintaan. Koulutus on tarkoitettu testamenttikysymysten kanssa toimiville lakimiehille kuten asianajajille, oikeusavustajille, pankkien varainhoitohenkilöstölle sekä edunvalvontasektorilla toimiville.   

Testamenttioikeuden ajankohtaispäivä  -koulutuksen sisältö:

  • Testamenttausvapauden rajat: lesken vähimmäissuoja ja lakiosa
  • Kuolemanvaraisvakuutukset ja testamentti
  • Keskinäisen testamentin hyödyt ja riskit
  • Yleisjälkisäädös, legaatti vai jako-ohje?
  • Hallinta vai omistusoikeus?
  • Testamentin peruuttamiseen liittyvät ongelmat
  • Testamentin tiedoksianto, moiteoikeudesta luopuminen ja hyväksyminen – toimien sitovuus ja ulottuvuus
  • Testamentista luopuminen ja sijaantulo
  • Verokysymyksiä. Luovuttavaksi tehtävä testamentti
  • Edunvalvontavaltakirja jäämistösuunnittelun näkökulmasta

Osallistumismaksu

195 €. Maksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen

8.4.2020 mennessä www.tampereenkesayliopisto.fi

  
OTT, dosentti Eva Gottberg
Paikkoja vapaana
22.4.2020 - 22.4.2020
Ilmoittautuminen alkaa
14.8.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
8.4.2020
Osallistumismaksu 195,00