Luova kirjoittaminen

Tietokirjoittaminen II - LUKI1104

Oppiaine

Luova kirjoittaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Humanistinen tiedekunta

Ajankohta

Opetus pidetään seuraavasti:

  • ti 19.11. klo 17–20.15
  • to 21.11. klo 17–20.15
  • ti 26.11. klo 17–20.15
  • to 28.11.klo 17–20.15
  • ti 3.2. klo 17–20.15 ja
  • ti 10.12. klo 17–20.15

Opetuspaikka

Tampereen yliopiston Päätalo, luentosali A07 (Kalevantie 4)

Sisältö

Kurssi on osa Luovan kirjoittamisen aineopintoihin kuuluvaa Kirjoittamisen lajit (16 op) kokonaisuutta.

Kurssilla tutustutaan tieto- ja yhteiskunnallisen kirjoittamisen eri muotoihin ja tietokirjoittamisen haasteisiin. Kurssin painotukset vaihtelevat vuosittain. Kurssi voidaan järjestää luentokurssina, studia generaliana tai opiskelijoiden tekeminä haastatteluina teemalla “Kirjoittaminen työnä”, jolloin haastateltavat ovat tietokirjoittamisen ammattilaisia. Haastattelujen tarkoitus on perehdyttää opiskelijat heidän työtapoihinsa. Opiskelijoiden tulee tutustua myös haastateltavien tuotantoon.

Tavoitteena on jäsentää kirjoittamista tavoitteellisena työnä ja löytää omia työtapoja.

Suoritustapa

Luennot  ja itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) + portfolio

Arviointi: 0–5

Ilmoittautuminen

Opiskelijat otetaan ensisijaisesti koko opintokokonaisuuteen. Jos ryhmässä on tilaa, voit tiedustella vapaita paikkoja yksittäiselle opintojaksoille 7.9.2019 jälkeen.

Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun opiskelija maksaa Turun avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija  Anu Urhemaa p. (03) 2238 433, 040 706 5606
Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia p. (03) 2238 433, 050 575 7127

  
Markku Soikkeli
Paikkoja vapaana
19.11.2019 - 10.12.2019
Ilmoittautuminen alkaa
4.9.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
30.9.2019
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 150,00

Lue lisää