Laskentatoimi

Tilinpäätösanalyysi (3 op) - LASK1006 - KEVÄT 2019

Verkkokurssi

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 90€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 30€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Aloitusluento lähitapaamisena ma 18.2. klo 17-20 Tampereen yliopiston Linna -rakennuksen luokka K106 os. Kalevantie 5. Aloitusluennolle voi osallistua myös etänä omalta koneelta (ohjeet tulevat Moodleen). Aloitusluennosta tulee myös tallenne Moodleen.

Verkkotyöskentelyä Moodlessa 18.2.2019 – 28.4.2019. Kurssi koostuu viidestä kahden viikon jaksosta. Jokaisella jaksolla on tehtävä, joka tulee tehdä jakson loppuun mennessä. Ei tenttiä.

Jakso 1 vkot 8-9
Jakso 2 vkot 10-11
Jakso 3 vkot 12-13
Jakso 4 vkot 14-15
Jakso 5 vkot 16-17

Arviointi: 1-5 tai hylätty.

Opettaja

Sirpa Kotamäki

Edeltävät opinnot

Suositellaan Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa:
– oikaista ja analysoida osakeyhtiön tilinpäätöstä (FAS) Yritystutkimus ry:n ohjeistuksen mukaan
– nimetä ja kuvata keskeisimmät tilinpäätöslaskelmat ja niiden käyttötarkoitukset
– määritellä tilinpäätökseen ja tilinpäätösanalyysiin liittyviä keskeisiä käsitteitä
– laskea ja analysoida noin kymmenen keskeisintä kannattavuutta, maksuvalmiutta, tehokkuutta ja vakavaraisuutta kuvaavaa tilinpäätöstunnuslukua

Opintojakso kehittää opiskelijan analyyttistä ajattelua, kirjallista ilmaisua ja ryhmätyötaitoja.

Sisältö

Yritysanalyysi, tilinpäätösanalyysi ja tunnuslukuanalyysi käsitteinä, tilinpäätöksen analysointi silmäilemällä, tilinpäätöksen oikaiseminen Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaisesti, keskeisimpien tilinpäätöstunnuslukujen laskeminen ja analysointi, maksuperusteisten tilinpäätöslaskelmien hyväksikäyttö.

Oppimateriaali

1. Yritystutkimus ry (2017). Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. 10. korjattu laitos.

2. Salmi, I. (2012 tai uudempi). Mitä tilinpäätös kertoo?

3. Luentomateriaali on Moodlessa.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Sirpa Kotamäki
Paikkoja vapaana
18.2.2019 - 28.4.2019
Ilmoittautuminen alkaa
23.8.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
6.3.2019
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 90,00

Lue lisää