Tulevaisuudentutkimus

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät (5 op) - TUTU2

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Aikataulu

Lähiopetus maanantaisin klo 16.30-19.00 9.3.- 27.4.2020, opintoryhmä 21 tuntia + verkkotyöskentelyä

Opetuspaikka

Tampere, tarkka tila ilmoitetaan myöhemmin. 

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Kauppakorkeakoulu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita, tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja tunnistaa tärkeimmät menetelmät, niiden erityispiirteet ja soveltamismahdollisuudet.
Menetelmistä harjoitellaan mm. Delfoi, systeemiajattelu ja SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. Opiskelija osaa verrata tulevaisuudentutkimuksen suhdetta muihin tieteisiin ja tiedonaloihin ja osaa valita tutkimusmenetelmän ottaen huomioon tutkimusongelman ja –kohteen, tarkastelun aikajänteen ja tutkimusresurssit

Sisältö

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Oppimateriaali

1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
2. Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.) 2013 Miten tutkimme tulevaisuuksia?. Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere Transaction publishers, London 1997.
3. Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot                        

Suoritustapa

Lähiopetus 21 t, viikoittaiset oppimistehtävät oppimisympäristö Moodlessa sekä Delfoi-tutkimuksen suunnittelu ja toteutus yhdessä muiden valtakunnallisten ryhmien kanssa.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 145  €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 95 €.

Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 50 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta ja se sisältää verkkomateriaalit ja verkko-opetukset.

Lisätiedot

Tiedot ilmoitettu ennakkotietona, muutokset mahdollisia.

  
HT Jari Kolehmainen ja DI Markus Pöllänen
Paikkoja vapaana
9.3.2020 - 27.4.2020
Ilmoittautuminen alkaa
14.8.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
24.2.2020
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 145,00