Draamakasvatus

Tutkiva, arvioiva ja reflektoiva draamaopettajuus 3 op ODKA2120

Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen
Draamakasvatuksen aineopinnot 35 op, 2018-2020

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Kasvatustieteiden tiedekunta

Aikataulu

Tavoitteet

Opintojaksot ODKA2110 ja ODKA2120 suoritettuaan opiskelija

  • hahmottaa omaa ammatillisen identiteetin kasvun jatkuvana prosessina
  • hallitsee rakentavan palautteen ja arvioinnin perusteet taiteellisessa oppimisessa
  • osaa soveltaa monipuolisesti draaman oppimispotentiaalia yhteiskunnan eri sektoreilla
  • osaa reflektoida, analysoida ja perustella omaa pedagogista ajatteluaan ja toimintaansa draamaopettajana

Sisältö

Verkkokurssi Palaute ja arviointi draamakasvatuksessa, lähijakso Portfolioseminaari ja oppimistehtävä Oppimisportfolio.

  • Draamaopettajan ammatillisuus ja pedagoginen ajattelu ja toiminta
  • Oman oppimisen reflektointi
  • Palaute ja arviointi ammatillisena vuorovaikutuksena
  • Oma asiantuntijuus opiskelijoiden oppimisen tukena

Suoritustapa

Osallistuminen (lähiopetukseen ja verkkokursseille, oppimistehtävien tekeminen. Lähiopetukset järjestetään perjantai-iltaisin ja lauantaisin.)

Lisätiedot

Lisätietoa draamakasvatuksen aineopinnoista koulutuskoordinaattori Jere Salolta, jere.salo[ät]tampereenkesayliopisto.fi (puh 0400 818 229).

 

  
Opettajatieto puuttuu
Paikkoja vapaana
1.8.2019 - 31.5.2020
Opintopisteet 3
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää