Urheilujohtaminen

Urheilujohtamisen opintokokonaisuus 30 op - kevät 2018 - syksy 2018

Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot
Opinnot alkavat tammikuussa 2018!

Oppiaine

Johtaminen

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Itä-Suomen yliopisto – Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Ajankohta

Opinnot alkavat Urheiluoikeus (6 op) -opintojakson luennoilla 10.1.2018. Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset tiedot  “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä. Kaikki lähiopetus pidetään Tampereella arki-iltoina tai lauantaisin.

Opinto-oikeus on voimassa kaksi lukuvuotta 31.12.2019 saakka.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintokokonaisuuden hinta on 660€. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 390€. Itä-Suomen avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 270€ opiskelija maksaa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Opinnoista voi valita myös yksittäisiä opintojaksoja. Tällöin maksetaan kesäyliopiston kurssimaksu ja Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä maksu (10 €/opintopiste), ks. maksu kunkin opintojakson tietojen kohdalla.

Opetuspaikka

Tampere

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat kaikille urheilujohtamisesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Opintokokonaisuus soveltuu myös sivuaineeksi.

Edeltävät opinnot

Suositellaan, että opiskelija on suorittanut kauppatieteiden perusopinnot tai vastaavat tiedot, mutta kauppatieteen perusopintokokonaisuutta ei edellytetä suoritetuksi ennen aineopintojen opiskelun aloittamista.

Sisältö

Urheilujohtamisen aineopinnoissa syvennytään urheilujohtamisen tematiikkaan monesta eri näkökulmasta. Opintojaksoissa perehdytään urheilujohtamisen teoriaan ja käytäntöön, urheilumarkkinointiin ja brandaykseen, tapahtumajohtamiseen, urheiluoikeuteen sekä urheiluekonomiaan ja talouteen. Opinnoissaan opiskelija kehittyy sekä urheilujohtamisen erityispiirteiden tunnistamisessa että käytännön urheilujohtamisen ongelmien ratkaisussa. Opintojen kautta opiskelija saa kattavan ja syvällisen kokonaiskuvan urheilujohtamiseen liittyvistä haasteista ja vaatimuksista.

Suoritustapa

Opinnot sisältävät luento-opetusta, seminaarityöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua, jonka tukena on verkko-oppimisympäristö Moodle. Urheilutaloustiede 6 op ja Tapahtuma- ja tilajohtaminen (6 op) -opintojaksot suoritetaan verkkokurssina.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta p. 03-2238433.

  
Useita opettajia
Paikkoja vapaana
10.1.2018 - 31.7.2019
Ilmoittautuminen alkaa
30.3.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
7.1.2018
Opintopisteet 30
Osallistumismaksu 660,00

Lue lisää