Venäjä

Venäjä I - KKVE1

Laajuus (op)

4.0

Oppiaine

Venäjä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

14.5–27.6.2019 tiistaisin ja torstaisin klo 16.30–19.45 (ei opetusta helatorstaina 30.5. ja juhannusaaton aattona 20.6.)
sekä lisäksi yksi perjantai-ilta, josta sovitaan erikseen

Opetuspaikka

Tampereen yliopisto, Pinni B (Kanslerinrinne 1), huone B3108 (kampuskartta)

Opettaja

FM Valeria Seraya-Rautaneva

Kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet venäjän kieltä. Opetus alkaa aakkosista.

Tavoitteet

Taitotaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Venäjä I -opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa lukea kyrillisin kirjaimin kirjoitettuja sanoja ja ilmaisuja ja ääntää ne venäjäksi
  • tiedostaa venäläisen puhuttelukulttuurin perustavat piirteet
  • osaa hyödyntää oppimiaan ilmaisuja tehdessään kysymyksen tai reagoidessaan hänelle esitettyyn kysymykseen, kun kyse on tutustumisesta tai muusta tutusta ja konkreettisesta aiheesta käydystä keskustelusta
  • osaa mallin avulla rakentaa kertovia lauseita, joissa kertoo lyhyin maininnoin itsestään tai jostakusta toisesta.

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti lukemista ja ääntämistä ryhmässä, omaksuu sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa ja käyttää myös uutta kyrillistä aakkostoa yksinkertaisissa kirjoitustehtävissä.

Suoritustapa      

Pienryhmäopetusta 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä vähintään 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja loppukokeen läpäiseminen. Loppukoe voi olla ryhmäkoe ja sisältää suullisia tehtäviä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arvosana: hyväksytty – hylätty.

Kuulustelut

Loppukokeesta sovitaan kurssin aikana.

Uusintojen ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintaan ilmoittaudutaan sähköisellä tentti-ilmoittautumislomakkeella viimeistään 5 arkipäivää ennen tenttiä. Tenttipaikan näet tenttikalenteristamme.

Oppimateriaali

Tatjana Esmantova, Russkij jazyk: 5 elementov. Taso A1 (oranssi kansi). Sisältää äänitteet.
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kurssilla on käytössä Moodle-verkko-oppimisympäristö.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 5.5.2019. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Venäjä I -kurssin jälkeen voit jatkaa opiskelua kurssilla Venäjä II, joka järjestetään elokuussa 2019.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Valeria Seraya-Rautaneva
Paikkoja vapaana
14.5.2019 - 27.6.2019
Ilmoittautuminen alkaa
21.3.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
13.5.2019
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 155,00

Lue lisää