Venäjä

Venäjä II - KKVE2

Tämä kurssi on päättynyt

Laajuus (op)

4.0

Oppiaine

Venäjä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

6.8.–5.9.2019 tiistaisin ja torstaisin klo 16.30-19.45 sekä lisäksi yksi perjantai-ilta, josta sovitaan erikseen

Opetuspaikka

Tampereen kesäyliopiston koulutustila Suvituuli (Yliopistonkatu 60 A, 4. krs) PAITSI 3.9. Tampereen yliopisto, Pinni B (Kanslerinrinne 1) huone B3112

Opettaja

FM Valeria Seraya-Rautaneva

Edeltävät opinnot

Venäjä I tai vastaavat tiedot ja taidot. Opiskelija osaa lukea kyrillisiä kirjaimia sekä kirjoittaa niitä ainakin usein toistuvien sanojen kohdalla. Hän osaa esittäytyä vakiintunein fraasein käydyssä lyhyessä tutustumiskeskustelussa.

Tavoitteet

Taitotaso A1-A2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Venäjä II -opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tiedostaa oman ja venäläisen puhuttelukulttuurin erot ja osaa hyödyntää oppimiaan ilmaisuja kysyessään tai reagoidessaan esitettyyn kysymykseen, kun kyse on hyvin rauhalliseen tahtiin ja tutuista aiheista käydyistä keskusteluista,
  • osaa ilmaista ymmärrettävällä tavalla tiedossaan olevia konkreettisluonteisia asioita ja vahvistaa tai muuttaa niitä,
  • osaa havainnoida ja koota itselleen tärkeää tietoa sisällöltään hyvin ennustettavista teksteistä, kuten matkaohjelma tai ravintolan menu, tai lyhyestä tavanomaisesta keskustelusta (varsinkin kun on mahdollisuus toistoon).

Sisältö

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti lukemista ja ääntämistä ryhmässä, omaksuu sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa ja tekee myös yksinkertaisia kirjallisia tehtäviä venäjäksi.

Suoritustapa      

Pienryhmäopetusta 52 tuntia (à 45 min.), joista 8 tuntia verkossa, sekä itsenäistä työskentelyä vähintään 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja loppukoe, joka voi olla esimerkiksi ryhmäkoe ja sisältää suullisia tehtäviä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Kuulustelut

Loppukokeesta sovitaan kurssin aikana.

Uusinnan ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintaan ilmoittaudutaan viimeistään viisi työpäivää ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella. Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenterista.

Oppimateriaali

Tatjana Esmantova, Russkij jazyk: 5 elementov. Taso A1 (oranssi kansi). Sisältää äänitteet.
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kurssilla on käytössä Moodle-verkko-oppimisympäristö.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 27.5.2019. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Kurssi on jatkoa Venäjä I -kurssille. Venäjä II -kurssin jälkeen voit jatkaa opiskelua Venäjän kielen jatkokurssi I:llä, joka alkaa syyskuussa 2019.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Valeria Seraya-Rautaneva
Paikkoja vapaana
6.8.2019 - 5.9.2019
Ilmoittautuminen alkaa
1.4.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
5.8.2019
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 155,00

Lue lisää