Venäjä

Venäjän kielen alkeiskurssi I

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

9.9.–16.12.2019 maanantaisin klo 17.00–20.15

Aikataulumuutos: ei opetusta maanantaina 18.11. -> tunnit siirretty torstaille 21.11.

Opetuspaikka

Tampereen yliopisto, Pinni B (Kanslerinrinne 1), sali B4114

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet venäjän kieltä. Opetus alkaa aakkosista.

Opettaja

Ina Jantunen

Tavoitteet

Taitotaso A1 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Venäjän kielen alkeiskurssi I:n suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa kyrilliset kirjaimet ja osaa tuottaa suuren osan niistä ja venäjän kielen äänteistä
 • ymmärtää selkeää ja yksinkertaista puhetta, joka liittyy omaan arkipäivän elämään (tutustuminen, esittäytyminen, perhe, ammatti, kahvilassa käynti ym.)
 • pystyy esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamaan sellaisiin
 • osaa lukea ja kirjoittaa yksinkertaisia lauseita
 • tiedostaa venäläisen puhekulttuurin perustavat piirteet
 • osaa käyttää työelämän perussanastoa taitotasonsa mukaan

Sisältö

Kurssiin kuuluu

 • ääntämis- ja intonaatioharjoituksia
 • venäjän kieliopin ja kielen rakenteiden opiskelua ja harjoittelua
 • kirjoitus- ja sanastoharjoituksia
 • puhevalmiusharjoituksia venäjän kielen käytöstä
 • Internet: venäläisiä linkkejä, joista löytää mm. kulttuuritietoutta ja maantuntemusta; myös linkkejä aikakausi- ja sanomalehtiin sekä sanakirjoihin

Keskustelemalla, kirjoittamalla ja tekemällä ryhmätöitä tavoitellaan kielitaitoa, jota voi käyttää sekä arkielämässä että työelämässä. Tärkeänä pidetään viestintätaitojen kehittämistä: sekä puhe- että kuuntelutaitoa ja vieraan kielen puhumisen jännityksestä irti pääsemistä. Oppikirja tuo hyvin esille sekä Venäjän moniulotteisen kulttuurin että venäläisen ajattelutavan.

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta ja vaatii lisäksi itsenäistä työskentelyä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. 5 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 135 tuntia (lähiopetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallinen loppukoe. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista. Arviointi asteikolla 1-5.

Oppimateriaali

Marjatta Alestalo, Kafe Piter 1, Venäjää taitotasolle A1, Finnlectura (ISBN 978-951-792-588-4), kappaleet 1-9
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla 16.12.2019
Uusintakoe 14.1.2020 klo 16:30-18:30

Uusintaan ilmoittaudutaan vähintään 5 työpäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 26.8. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Venäjän kielen alkeiskurssi I on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Venäjä I.

Alkeiskurssi I:n jälkeen voit jatkaa opiskelua alkeiskurssi II:lla, joka alkaa tammikuussa 2020.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
Ina Jantunen
Paikkoja vapaana
9.9.2019 - 16.12.2019
Ilmoittautuminen alkaa
8.7.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
8.9.2019
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 145,00

Lue lisää