Venäjä

Venäjän kielen jatkokurssi I

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

11.9.–18.12.2019 keskiviikkoisin klo 16.45–20.00

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse)

Opettaja

FM Valeria Seraya-Rautaneva

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet venäjän kielen alkeiskurssit I ja II (5 + 5 op) tai muuten hankkineet vastaavat tiedot. Kielitaito tasolla A1-A2.

Tavoitteet

Taitotaso A2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla)

Venäjän kielen jatkokurssi I:n suoritettuaan opiskelija

 • pystyy käyttämään kieltä vuorovaikutteisesti, kun keskustelu on suhteellisen hidastempoista
 • ymmärtää keskeiset asiat puheesta
 • osaa keskustella arkisista tapahtumista
 • osaa kertoa toiveistaan ja henkilökohtaisista tavoitteistaan
 • osaa kirjoittaa yksinkertaista tekstiä halliten peruskieliopin keskeiset rakenteet
 • ymmärtää arkipäivän kielellä kirjoitettuja tuttuja aiheita käsitteleviä tekstejä
 • osaa havainnoida ja hyödyntää lukemaansa tai kuulemaansa ja esittää sitä koskevia tarkentavia kysymyksiä
 • osaa toimia kulttuurieroja huomioon ottaen ja suhtautuu myönteisesti kohdealueeseen
 • kykenee kehittämään kielitaitoaan saavutetun pohjan avulla

Sisältö

Kurssiin kuuluu

 • venäjän kielioppia
 • ääntämis- ja intonaatioharjoituksia
 • kirjoitus- ja sanastoharjoituksia
 • puhevalmiusharjoituksia venäjän kielen käytöstä
 • Internet: venäjänkielisiä sivuja (uutiset); venäläisiä linkkejä, joista löytää mm. kulttuuritietoutta ja maantuntemusta
 • oppiminen on viestinnällistä; aiheita ovat mm. perhe ja suku, arjen tapahtumat, opinnot, työ, terveys ja asuminen

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) lähiopetusta ja vaatii lisäksi itsenäistä työskentelyä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. 5 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 135 tuntia (lähiopetus ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallinen loppukoe. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista. Arviointi asteikolla 1-5.

Oppimateriaali

Tatjana Esmantova, Russkij jazyk: 5 elementov. Taso A2 (vihreä kansi). Sisältää äänitteet.
Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kurssilla on käytössä Moodle-verkko-oppimisympäristö.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla 18.12.2019
Uusintakoe 14.1.2020 klo 16.30-18.30

Uusintaan ilmoittaudutaan vähintään 5 työpäivää ennen tenttiä tentti-ilmoittautumislomakkeella. Tenttipaikan voit tarkistaa tenttikalenteristamme.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Katso myös

Venäjän kielen jatkokurssi I on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Venäjä III.

Jatkokurssi I:n jälkeen voit jatkaa opiskelua jatkokurssi II:lla, joka alkaa tammikuussa 2020.

 

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Valeria Seraya-Rautaneva
Paikkoja vapaana
11.9.2019 - 18.12.2019
Ilmoittautuminen alkaa
5.7.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
9.9.2019
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 145,00

Lue lisää