Venäjä

Venäjän kielen valmentava kurssi - KKVEPRE1

Laajuus (op)

2.0

Oppiaine

Venäjä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Kielikeskus

Ajankohta

7.8.–4.9.2019 keskiviikkoisin sekä kahtena maanantaina 12.8. ja 26.8. klo 16.30–19.30

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin)

Opettaja

FM Valeria Seraya-Rautaneva

Kohderyhmä / edeltävät opinnot

Venäjän kielen valmentava kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat opiskelleet venäjää 2–3 kurssin verran yliopistossa tai pari vuotta lukiossa tai kansalaisopistossa ja tarvitsevat matalan kynnyksen aloittaa opinnot uudelleen. Se soveltuu niille, jotka kokevat venäjän kielen taitonsa tavalla tai toisella puutteelliseksi venäjän opiskelun jatkamiseen (tasolla A2–B1).

Tavoitteet

Taitotaso A2-B1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • erottaa lyhyehkön tekstin keskeisen sisällön ja osaa sanoa sen omin sanoin
  • osaa käyttää kielen perussanastoa ja rakenteita tarkoituksenmukaisesti
  • osaa ilmaista itseään riittävän selkeästi kirjoittaessaan opiskelusta, työkokemuksesta, tulevasta ammatista ja vieraan kielen taidosta ja
  • pystyy sujuvahkosti ilmaisemaan suullisesti tärkeimmät asiat itsestään ja sanomaan, mikä on hänelle on tärkeää ja miksi.

Sisältö

Opiskelija harjoittelee kielen perusrakenteita ja kehittää omaa ilmaisuaan täsmällisemmäksi. Tehtävistä suoriutumisesta hän saa ja antaa palautetta toisille osallistujille.

Kielen käyttöä harjoitellaan rennossa tunnelmassa, tehokkaasti, mutta ilman paineita. Kurssilla opiskelijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Opetuskielinä ovat venäjä ja suomi.

Suoritustapa      

Kurssi sisältää 26 tuntia (à 45 min.) lähiopetusta ja vaatii lisäksi itsenäistä työskentelyä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä kirjallisten ja suullisten tehtävien tekeminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin lähiopetustunneista.

Arvosana: hyväksytty – hylätty.

Oppimateriaali

Opettajan kokoama materiaali. Kurssilla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.

Lukioyhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulutasoisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä.

Opintojakson normaalihinta on 105 euroa.

Lukio-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 27.5.2019. Pääset Korota-tarjottimelle tästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

  
FM Valeria Seraya-Rautaneva
Paikkoja vapaana
7.8.2019 - 4.9.2019
Ilmoittautuminen alkaa
21.3.2019 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
24.7.2019
Opintopisteet 2
Osallistumismaksu 105,00