Markkinointi

Vientimarkkinointi (5 op) MARK2012 - kevät 2019

Oppiaine

Markkinointi

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 115€. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 65€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 50€ opiskelija maksaa Vaasan avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet ILPA-rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Ajankohta

Kevät 2019. Verkkotyöskentelyä Moodlessa vk 13-19.

Tavoitteet

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee 1) ymmärtämään kokonaisvaltaisesti suomalaisen yrityksen vientimarkkinoinnin suunnittelua ja toteutusta, 2) analysoimaan yrityksen vientiympäristöä, ja ymmärtämään kohdemaan valintaa sekä vaihtoehtoisia viennin toimintamuotoja, 3) ymmärtämään viennin markkinointimixin tekijät ja miten niitä voidaan sopeuttaa kohdemaihin. Kurssille osallistuneiden odotetaan tuntevan keskeiset vienninedistämisorganisaatiot, viennin eri rahoituslähteet ja tavallisimmat vientikaupan asiakirjat. Kurssin odotetaan myös kehittävän oppilaiden kriittisen ajattelun-, ongelmaratkaisun ja tiimityöskentelyn kykyjä.

Learning outcomes: By the end of this course students should be able to develop knowledge about a comprehensive view of the nature of export marketing and the export operation modes. Students are expected to learn to analyze a company’s export environment, to access potential capabilities, to develop a method/strategy for selecting export markets, and to be able to propose a sound export strategy. The course will support the development of students’ skills in the areas of critical thinking, problem solving and team working.

Sisältö

1) Suomen viennin merkitys ja sen kehitys, 2) vientimarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus, 3) yrityksen ja sen ympäristön luomien vientimahdollisuuksien analysointi, 4) vientimaan ja vientitoimintamuodon valinta, 5) viennin markkinointimix ja sen sopeutus kohdemaihin, 6) ulkomaankaupan prosessit ja dokumentit.

1) Export marketing process and environment for exporting – Unethical behaviour of exporters and CSR, 2) Assessing company export readiness and export market selection, 3) Export entry modes, 4) Export marketing planning, standardization vs adaptation, export promotion and export pricing decisions, 5) Export financing decisions, 6) Overview of export processes and documents – INCOTERMS and Letter of Credit.

Kirjallisuus:

Literature: 1.Albaum, Gerald & Duerr, Edwin (2011) International Marketing & Export Management, Financial Times Press, 7th edition, six chapters (3, 5, 8, 10, 11, 13). 2. Reading package.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutussuunnittelija Anu Urhemaalta p. 040 706 5606 ja koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717.

  
Maijastiina Jokitalo
Paikkoja vapaana
26.3.2019 - 12.5.2019
Ilmoittautuminen alkaa
4.6.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
12.3.2019
Opintopisteet 5
Osallistumismaksu 115,00