Valokuvataide

Visuaalisen ilmaisun menetelmiä I 4 op - UVAL0151 - syksy 2019 - kevät 2020

Oppiaine

Valokuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Aloitusluento tiistaina 3.12. klo 17-19.30

Luento ti 10.12. klo 17-20.15

Luento ti 17.12.klo 17-20.15

Pimiötyöskentely pienryhmissä:

ryhmä A:

pe-su 10.-12.1. opetus + omatoimi-illat ma-ti 13.-14.1.

ryhmä B:

pe-su 17.-19.1. opetus + omatoimi-illat ma-ti 20.-21.2.

ryhmä C:

pe-su 24.-26.1. opetus + omatoimi-illat ma-ti 27.-28.1.

ryhmä D:

pe-su 31.1.-2.2. opetus + omatoimi-illat ma-ti 3.-4.2.

ryhmä E:

pe-su 7.-9.2. opetus + omatoimi-illat ma-ti 10.-11.2.

Alustavat kellonajat arkisin klo 17-20.15 ja viikonloppuisin klo 9-16.

Kritiikki maanantaina 17.2. klo 17-20.15

Opettaja

Tuula Alajoki

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

– hallitsee visuaalisen ilmaisun perustaidot

– tuntee valokuvauksen kehityksen analogisista digitaalisiin työvälineisiin ja –prosesseihin

Sisältö

Opiskelija perehtyy monokromaattiseen työskentelyyn ja havaintopohjaiseen kuvaukseen.

Suoritustapa

Toteutus ja työmuodot:

Luennot, demonstraatiot, harjoitustyöt, kritiikit

Vaadittavat suoritukset:

Aktiivinen osallistuminen Luennoille/harjoituksin, demonstraatioihin ja kritiikkiin 48 h. Itsenäinen työskentely 60 h.

Arviointi

5-1/hylätty

Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus

Lambrecht: Way Beyond Monochrome

Ajankohtaisia artikkeleita, joita annetaan kurssin aikana.

 

  
Tuula Alajoki
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
3.12.2019 - 31.7.2020
Opintopisteet 4
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää