Sosiaali- ja terveysala

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet

Huom! Alkamisaika muuttunut!

Menetelmäkoulutus hoito-, kasvatus- ja terapeuttisen alan työntekijöille, 8 op (perusteet, moduuli 1)

Koulutus on suunnattu työnohjaajille, pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen ja sosiaalialan työntekijöille ja se antaa perusteet-tason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää osallistujan oman työyhteisön sisällä, osana työntekijän normaalia perustehtävää.

Opiskelun keskiössä on osallistujan henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään sekä työntekijöiden että asiakkaiden (oppilaiden, potilaiden) kanssa. Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta harjoitustehtävien kautta suoraan jo koulutuksen aikana. Ihannetilanteessa koulutukseen osallistuu työpari samasta työyhteisöstä. Harjoitustehtävät on sovellettavissa siten, että koulutukseen voi osallistua myös esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana.

Osallistumisen edellytykset

Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja soveltaen pedagogiselta tai hoidolliselta alalta, sekä läsnäoloa jokaisella opintojaksolla. Osallistuminen ei edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa. Koulutuksen läpikäyminen mahdollistaa osallistumisen jatkokoulutukseen, joka antaa menetelmäohjaajan pätevyyden sekä oikeuttaa käyttämään menetelmän nimeä.
Kaikissa koulutuspäivissä kouluttajana toimii voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen.

Osallistumismaksu

1650 €. Laskutamme osallistumismaksun 3 erässä koulutuksen käynnistyttyä.

Koulutuksen aikataulu

1. työpaja:  18.8.2017 klo 9.30–18.30
2. työpaja: (ensimmäinen pvä kuvauspäivä klo 9.30-23) 13.-14.9.2017, 2. työpajapäivä 9.00-19.00
3. työpaja: 17.11.2017 klo 9.30-17.30
4. työpaja:  25.-26.1.2018 to klo 9.30-17.30, pe klo 9-17
5. työpaja:  26.3.2018 klo 9.30-18.30
6. työpaja: (ensimmäinen pvä kuvauspäivä) 31.5.-1.6.2018 klo 9.30-24, klo 9.00-19.00

Kuvauspäivinä opiskelijoiden pitää varata koko päivä kuvaamiselle – kuvataan niin kauan kuin valoa ja innostusta riittää. Kellonajat vahvistetaan kutsukirjeessä.

Muista alkavista ryhmistä löydät tietoja Voimauttavan valokuvan menetelmän sivuilta: http://www.voimauttavavalokuva.net/koulutukset.htm

Lisätietoja menetelmästä ja sen taustoista: http://www.voimauttavavalokuva.net/menetelma.htm

  
Voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen.
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
18.8.2017 - 1.6.2018
Osallistumismaksu 1650,00

Lue lisää