Sosiaali- ja terveysala

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet, aloitus 14.12.2016

Menetelmäkoulutus hoito-, kasvatus- ja terapeuttisen alan työntekijöille, 8 op (perusteet, moduuli 1)

Koulutus on suunnattu työnohjaajille, pedagogisen, hoidollisen, terapeuttisen ja sosiaalialan työntekijöille ja se antaa perusteet-tason valmiudet käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää osallistujan oman työyhteisön sisällä, osana työntekijän normaalia perustehtävää.

Opiskelun keskiössä on osallistujan henkilökohtainen prosessi, jonka lisäksi osallistuja toteuttaa ohjatusti voimauttavat valokuvaprojektit omassa lähipiirissään ja työyhteisössään sekä työntekijöiden että asiakkaiden (oppilaiden, potilaiden) kanssa. Osallistujan työyhteisö hyötyy koulutuksesta harjoitustehtävien kautta suoraan jo koulutuksen aikana. Ihannetilanteessa koulutukseen osallistuu työpari samasta työyhteisöstä. Harjoitustehtävät on sovellettavissa siten, että koulutukseen voi osallistua myös esimerkiksi vuorotteluvapaan aikana.

Osallistumisen edellytykset

Osallistuminen edellyttää ammatillista tutkintoa tai meneillään olevia opintoja soveltaen pedagogiselta tai hoidolliselta alalta, sekä läsnäoloa jokaisella opintojaksolla. Osallistuminen ei edellytä harrastuneisuutta valokuvauksessa. Koulutuksen läpikäyminen mahdollistaa osallistumisen jatkokoulutukseen, joka antaa menetelmäohjaajan pätevyyden sekä oikeuttaa käyttämään menetelmän nimeä.
Kaikissa koulutuspäivissä kouluttajana toimii voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen.

Koulutuksen aikataulu

1. työpaja:  14.12.2016 klo 9-18
2. työpaja: (ensimmäinen pvä kuvauspäivä) 6.-7.2.2017, ma klo 9-24, ti klo 9-19
3. työpaja: 6.3.2017 klo 9-17
4. työpaja:  24.– 25.4.2017, klo 9-17
5. työpaja:  7.8.2017, klo 9-18
6. työpaja: (ensimmäinen pvä kuvauspäivä) 19.–20.10.2017, to klo 9-24, pe klo 9-19.

Huom! Kuvauspäivinä opiskelijoiden pitää varata koko päivä kuvaamiselle. Alkamisajat voivat muuttua hiukan riippuen junien aikatauluista syksyllä. Aikataulut vahvistetaan kutsukirjeessä.

Koulutukseen hakeutuminen

Haku on päättynyt eikä hakemuksia voi enää jättää. Kurssille valitaan 16 soveltuvinta opiskelijaa hakujärjestyksessä.

Muista alkavista ryhmistä löydät tietoja Voimauttavan valokuvan menetelmän sivuilta: http://www.voimauttavavalokuva.net/koulutukset.htm

Osallistumismaksu

1650 €. Laskutamme osallistumismaksun 3 erässä koulutuksen käynnistyttyä.

Lisätiedot:

Koulutuskoordinaattori Sanna Vaurula, puh. 040 357 3232.

Lisätietoja menetelmästä ja sen taustoista: http://www.voimauttavavalokuva.net/menetelma.htm

  
Voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen.
Varattu täyteen, voit ilmoittautua varalle
14.12.2016 - 20.10.2017
Osallistumismaksu 1650,00

Lue lisää