Opetus, kasvatus ja ohjaus

VOITTO 2.0 - Vaativan erityisen tuen toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen pedagoginen kehittäminen

Tampereella 17.9.2019 – 16.4.2020

Pohditko milloin oppilasta tulisi opettaa toiminta-alueittain? Kuinka asettaa oppilaan elämänkaarta tukevia tavoitteita yhteistyössä? Miten etäyhteydet mahdollistavat moniammatillisen yhteistyön? Mikä auttaa sinua jaksamaan työssäsi vaativan erityisen tuen arjessa? Entä mitä ovat omat ammatillisen kasvun tavoitteesi toiminta-alueittaisena opettajana, ohjaajana tai esimiehenä?

 

Tule mukaan Opetushallituksen rahoittamaan, toiminta-alueittaisen opetuksen koulutuskokonaisuuteen. Koulutuksen järjestäjinä toimivat Tampereen kesäyliopisto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri.

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu toiminta-alueittain opetuksessa toimiville opettajille ja ohjaajille. Tavoitteena on löytää avaimia moniammatilliseen yhteistyöhön ja pedagogiseen kehittämiseen koulun arjessa.

 

Kokonaisuus sisältää 6 lähiopetuspäivää (syyskuu-huhtikuu), ammatillista kasvuasi tukevia ennakko- ja välitehtäviä sekä verkostoitumista samaa työtä tekevien kanssa. On toivottavaa, että työyhteisöistä koulutukseen osallistuu opettaja-ohjaaja -pareja. Kolmanteen lähijaksoon helmikuussa kutsutaan mukaan myös koulun esimiehiä: tällöin aiheena on perusopetuslainsäädäntö ja erityisen tuen päätös toiminta-alueittain opetuksessa.

 

Ilmoittautuminen

Koulutuskokonaisuuteen otetaan 35 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen opintoihin avataan perjantaina 17.5. klo 9:00. Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella “Lue lisää / Ilmoittaudu” -painikkeen kautta.

 

Pääteemoina ovat

– Monialainen yhteistyö toimijoiden kesken – tunneilmasto, yhteys ja yhteinen oppiminen
– Elämänkaarinäkökulma ja toimintakyvyn (ICF) tarkastelu
– Perusopetuslainsäädäntö ja erityisen tuen päätös toiminta-alueittain etenevässä opetuksessa
– Opettajan pedagoginen vastuu ja ohjaajan työn vahvistaminen toiminta-alueittaisessa opetuksessa

 

Lisäksi käytönnön ideoita toiminta-alueittain tapahtuvaan opetukseen sekä mahdollisuus tutustua Valteri-OPSn tukimateriaaliin (Palapelimalli) sekä toimintakykyarvio.fi -työvälineeseen.
 

 

Aikataulu ja sisältö

1. lähijakso: “May the force be with you”
17.9.2019 klo 10.00-16.00
18.9.2019 klo 9.00-15.15

Aiheina moninainen yhteistyö toimijoiden kesken – tunneilmasto, yhteys ja yhteinen oppiminen sekä työyhteisön jaksamisesta huolehtiminen.

 

2. lähijakso: “Elämä on laiffii”
27.11.2019 klo 10.00-16.30

Aiheina elämänkaarinäkökulma ja toimintakyvyn (ICF) tarkastelu osana oppimistavoitteiden asettelua.

 

3. lähijakso: “Normipäivä”
11.2.2020 klo 10.00-16.30

Aiheina perusopetuslainsäädäntö ja erityisen tuen päätös toiminta-alueittain etenevässä opetuksessa.

 

4. lähijakso “Voitto kotiin”
15.4.2020 klo 10.00-16.00
16.4.2020 klo 9.00-15.15

Aiheina opettajan pedagoginen vastuu ja ohjaajan työn vahvistaminen toiminta-alueittaisessa opetuksessa.

 

Kouluttajina ovat Valterin toiminta-alueittaisen opetuksen asiantuntijat.

 

Hinta

Opetushallituksen rahoittamaan koulutukseen osallistuminen on maksutonta. Osallistuja vastaa mahdollisista matka- ja majoituskuluista.

 

Lisätiedot

projektipäällikkö Mikko Mattila
Tampereen kesäyliopisto
050 443 3878
mikko.mattila@tampereenkesayliopisto.fi

  
17.9.2019 - 16.4.2020
Ilmoittautuminen alkaa
17.5.2019 09:00
Ilmoittautuminen päättyy
16.8.2019
Osallistumismaksu 0,00

Lue lisää